Den gammeldags vækstøkonomi havde sin berettigelse, da den med hjælp fra Spinning Jenny skabte begyndelsen til dagens velfærd med velfungerende social- og sundhedsforanstaltninger. Men nu hvor vi løber risikoen for at producere så meget affald, at det overstiger jordens vægt om et par hundrede år, og hvor nye befolkningsrige, vækstøkonomier som Kina, Indien og Chile tromler fremad, er det måske tiden at se sig om efter økonomiske systemer, der kan erstatte den efterhånden noget uholdbare model, der pt. benyttes.

Muhammad Yunuz (En verden uden fattigdom, bogvægten.dk) har i Bangladesh skabt Grameen Bank, der giver mikrolån til de fattigste baseret på det islamiske bank-princip: Quad Hassan, et ’godgørende lån’, der på baggrund af beskeden sikkerhedsstillelse (eventuelt 70% af markedsværdien for det gode, låntageren stiller som sikkerhed) giver låntageren et lån af relativt beskeden størrelse. Långiveren tager ingen renter, og formålet er dels at hjælpe mennesker i nød, skabe bedre forbindelser mellem rige og fattige, påbegynde muligheder for velfærd i samfundet, styrke den nationale økonomi og minimere arbejdsløshed, hvilket vel er udmærkede principper, selvom det ikke gør op med vækstøkonomien.

Målene for det islamiske økonomiske system er tilstrækkelighed og fred, og det er karakteriseret af nogle fundamentale forbud, såsom forbud mod at tage renter (af åbenlyse årsager gælder det dog ikke alle bankrenter), mod at investere usikkert (her tages højde for graden af usikkerhed) og spil (herunder eksempelvis valutaspekulation). Desuden er prismanipulation og tilbageholdelse af nødvendig information ikke tilladt, og investeringer og lån skal tage afsæt i reelle værdier – her kan vi måske lære noget?

Der er mange ligheder med herskende europæisk finansiering, dog lægger islamisk finansiering mere vægt på fælles risiko, og den foretrukne forsikringsform er gensidig forsikring. Generelt ser det ud til, at islamisk finansiering er mere i omgangshøjde med sund fornuft, og der er mange gode forslag i bogen. Den historiske baggrund er medtaget, hvor det synes praktisk, mens henvisningerne til Koranen er rigeligt hyppige. Der er gjort meget ud af den pædagogiske opbygning og såvel vestlig som islamisk finansiering gennemgås på et populært plan.

Understanding its Principles and Practices

Forfattere: Daud Vicary Abdulah and Keon Chee

304 sider

Marshall Cavendish Business

Udgivet: Marts 2010