Et næsten firehundrede sider langt indlæg om islam med personlig velbegrundet argumentation for det at være muslim.

Bogen er i sin essens fremstillet som en biografi, men er mere rummelig end disse plejer at være, og omfatter dels tolkninger af Koranens ord og dels en beskrivelse af livet som muslim i Danmark.

Tønnsen tager udgangspunkt i sin barndom som sydslesviger og sit senere liv i Marokko med mand og to børn. Efter 10 år i Marokko tager familien tilbage til Danmark, og her venter et kulturchok, fordi det Danmark der tog så pænt mod sydslesvigere tilsyneladende ikke er spor positivt overfor arabiske ægtefæller og børn. Forfatterens konklusion er, at Danmark er et kompliceret land, men at der er gode, velfungerende institutioner. Koranens budskab om religiøs pluralisme og inklusion har været afgørende for forfatterens valg af islam, og Tønnsen ser ingen modsætning mellem en bevidst islamisk identitet og danskhed.

En stor del af bogen omfatter diskussioner af mediebårne fordommes faktiske baggrund i Koranen, og forfatteren er i stand til at tilbagevise de fleste. Således konkluderes, at manden og kvinden er ligeværdige i Koranen, og at islam er et midtsøgende fællesskab. Desuden argumenterer Tønnsen for, at Koranen kan betragtes som en aktuel menneskerettighedserklæring og en vejledning i takt og tone, og når det kommer til forholdet til miljøet, så tolker forfatteren det som: Menneskene må nyde og bruge naturens ressourcer men ikke misbruge dem Desuden udlægges sharia, der er vejen til kilden, eller vejen til Gud og altså ikke en slags islamisk strafferet.

Der er desuden vægtige indlæg om befrielsesteologi, om islam og demokrati.

Aminah Tønnsen

387 sider

mellemgaard

Udgivet: 08.01.2014