En omfattende protest mod indvandringen i Danmark, Europa og USA fra ikke-vestlige lande med udgangspunkt i blandt andet det faktum, at indvandrere fra ikke-vestlige lande har en lavere beskæftigelsesgrad og et større uddannelsesfrafald i forhold til danskerne. I lighed med forfatter Erik Meier Carlsen (Den fjerde alliance) mener forfatteren, at den elite, der er så positiv overfor indvandring sjældent befinder sig i nærheden af indvandringen og dennes konsekvenser

Et af dagens problemer er, at vores højt besungne demokrati aldrig bliver universelt, og at Danmark og de øvrige vesteuropæiske lande der modtager indvandring generelt bliver fattigere. Samtidigt priser Uhrskov Jensen de gamle nationalstater og deres demokrati og sammenhængskraft, men glemmer totalt de samme nationalstaters manglende talent for at fastholde arbejdspladser og indtjening indenfor egne grænser. Indvandring – især den der ikke umiddelbart kan supplere Danmarks stadigt mere isvaffel-formede befolkningspyramide – er omkostningsbehæftet, men måske burde det med i regnestykket, at den almindelige falden-på-halen for neoliberalismen og den hyppige virksomhedsudvandring til lande med billigere arbejdskraft og lempeligere krav til miljø og sikkerhed, har en betydelig større indvirkning på bruttonationalproduktet, end indvandringen nogensinde får.

Det er Uhrskov Jensens forslag, at Europa isolerer sig – helst sammen med Rusland, der råder over råstoffer, vi ellers ville mangle – og lukker af for indvandring. Det virker umiddelbart som et kortsigtet forslag i forhold til den kendsgerning, at vi står overfor fælles globale problemer, hvor et bredere samarbejde vil være en nødvendighed, hvis vi ikke skal nøjes med fra sidelinjen at se Kina købe landområder i Etiopien for at skaffe brændstof og fødevarer i en stadig mere ressourcefattig verden.

Morten Uhrskov Jensen

150 sider

People’s Press

Udgivet: 24.05.2012