‘Incarceron’ er første bind i en fængende ny fantasy-serie af super-seller forfatteren Catherine Fisher, der her har kreeret en skræmmende fremtidsvision af et fuldstændig statisk samfund, hvor al fornyelse er strengt forbudt.

Man har engang i fortiden bygget fængslet Incarceron, hvor alle samfundets uønskede elementer er blevet anbragt. Derefter er stedet blevet lukket for evigt, og siden har ingen kunnet komme ud eller ind. Kun Vogteren, der overvåger fængslet, har som den eneste kendskab til dets beliggenhed.

Efter alle de uønskede var anbragt i Incarceron, blev al udvikling og al teknologi ud over middelalderstadiet forbudt for menigmand i det øvrige samfund. Kun den adelige magtelite har herefter kendskab til den ekstremt avancerede teknologi, man var nået frem til inden udvikling blev tabu.

Som århundrederne er gået, er samfundene i Incarceron sunket ned på et meget primitivt stade. Incarcerons millioner af indbyggere lever nærmest i et alle mod alle samfund, hvor jungleloven hersker og drab, plyndringer og slavefangst er de fremmeste sysler.

Den gigantiske computer, der efter planerne skulle styre Incarceron som en god og barmhjertig faderfigur, holder nu sin egen form for orden. Den tænkende maskine har sensorer overalt og kan følge med i alle detaljer, og den dræber ofte fanger i flæng, for at holde dem i evig rædsel. Det er et totalt computerstyret samfund, hvor menneskene nærmest bliver opfattet som generende blip i computerens mainframe.

For fangerne er verden udenfor med tiden blevet til en fjern paradisisk myte. På samme måde som befolkningen udenfor nu opfatter Incarceron som et mytisk og utilgængeligt Paradis.
I Incarceron fortæller en religiøs myte, at det engang er lykkedes for en fange at undslippe til verden udenfor. Som utallige andre fanger vier den fortidsløse unge stjerneseer Finn sit liv til at finde flugtvejen ud – og i middelalderverden udenfor søger Vogterens oprørske datter samtidigt at finde vejen til Incarceron.

Denne fantastiske historie er blevet til en fejende flot og actionmættet fantasyfortælling om forskellige virkeligheder, trofasthed, idealer og menneskelig stræben og den evige kamp mellem godt og ondt og mellem sandhed og løgn. Der er virkelig grund til at glæde sig til fortsættelsen på dette store episke drama.

Incarceron
Forfatter: Catherine Fisher
Oversættelse: Torben Munkholt
318 sider, 249,- kr.
Forlag: Phabel
5 glober
Udk.: 10. Feb. 2009
Jan Vandall/bogvægten.dkA