Den sande og endelige historie om årtiets whistleblower, Edward Snowden.

Snowdens far arbejdede for den amerikanske coast guard og hans mor for National Security Agency, hans morfar var kontreadmiral og de fleste af de piger, Snowden forelskede sig i i skolen havde en far der arbejdede for FBI. Patriotisme var en del af opvæksten.

Snowdens interesse for it begyndte i 1989 med Nintendo og Super Mario, og senere kom Snowdens far hjem med en Compaq Presario 425 med en harddisk på 200 megabyte. Siden blev det til et modem og en kamp med søsteren om, hvem der skulle lægge beslag på telefonforbindelsen.

Med internettet kom interessen for hacking, og som 13-årig går Snowden ind på hjemmesiden og de angiveligt ikke-tilgængelige undersider hos Los Alamos National Laboratory, landets atomforsøgsanlæg. Her får han adgang til klassificerede filer, hvorefter han lægger en telefonbesked og sender en mail til Los Alamos for at fortælle dem om sikkerhedsbristen. Flere uger senere bliver han ringet op fra Los Alamos og tilbudt et job, når altså han fylder 18. I stedet kom Snowden til at arbejde for CIA og National Security Agency. Hans karriereforløb er bemærkelsesværdigt og giver lidt indblik i uddannelse og arbejde for CIA med vægt på udviklingen inden for it:

Nogle af de metoder, vi lærte, syntes indimellem at tangere voodoo skriver Snowden om Van Eck phreaking.

Mere interessant er den ændring der sker for Snowdens holdning til fædrelandet, overgangen fra patriotisme og tillid til institutionerne – over 11. september – til erkendelsen af den massive overvågning efterretningstjenesten udøver.

Bogens sidste 100 sider handler om, hvordan Snowden planlagde og udførte kopiering og udsmugling af de mange hemmeligstemplede papirer; hvordan han balancerede mellem at blive på sin plads med kæreste, familie og ære eller at stikke af og miste alt – undtagen sin selvrespekt.

Det er spændende læsning med mange berigende informationer, og selv de mere personlige afsnit er nogenlunde interessante og giver et fint indtryk af de mange overvejelser Snowden må igennem for at tage den beslutning, der gjorde ham verdensberømt (-berygtet?) og os lidt klogere på overvågningssamfundet.

… den snævre forbindelse mellem efterretningsmiljøet og it-industrien: Begge er isolerede magtfaktorer uden folkeligt mandat og sætter en ære i at holde deres udvikling fuldstændig hemmelig. Begge mener at ligge ind med løsninger på alt og tøver aldrig med at gennemtvinge dem ensidigt. Frem for alt mener de begge, at disse løsninger er helt og aldeles apolitiske, i og med at de er baseret på data …

I offentlighedens tjeneste

Edward Snowden

Oversat af Jakob Levinsen

367 sider

Informations Forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby