Skandinaver i den sydafrikanske krig 1899-1902

Denne bog skildrer en krig, som set i historiens store perspektiv kun er en lille brik. Det skrives ikke i  disrespekt for hverken de involverede eller for det arbejde, som Peter Agerbo Jensen, har lagt frem. Småt kan også have ret.  Bogen sælges på, at den er den første sammenhængende afdækning af udvandringen til Sydafrika og den indsats en flok danskere, nordmænd, svenskere og finner gjorde i boernes krig mod den briterne i 1899-1902.

Forfatteren har ikke haft det let, da kilderne, overleveringerne, erindringerne m.v. er usikre og indbydes modstridende. Han forsøger behjertet at skabe nogenlunde klarhed, selv om det virker trættende at læse f.eks om et  antal, at det er 80 eller måske rettere 90.

I slutningen af 1800-tallet drog unge skandinaver til de to  boerrepublikker Oranje Fristaten og Transvaal for at prøve lykken i guld-og diamantminerne. Disse forekomster havde briterne også appetit på. Det korte af det lange er, at en krig mellem boerne og briterne bryder ud oktober 1899.

Den svenske ingeniør Christer Uggla er en central figur i det skandinaviske immigrantmiljø. Han får støtte til oprettelse af et skandinavisk korps,  til en ditto ambulancetjeneste og deltagelse i  politi- og bevogtningsenheder. I alt 157 er med. Anslås det.

Den 11. december 1899 deltogDet skandinaviske Korps i et blodigt slag ved Magersfontein nær den gamle diamantmineby Kimberley. Det udviklede sig til en nærkamp mand mod mand. Kun få af korpsets medlemmer slap med derfra med livet i behold, og korpsets indsats blev berømmet som tappert . Efter det slag ophørte korpset med at eksistere.

Peter Agerbo Jensen understreger, at korpsets medlemmer ikke var lejesoldater, da de ikke blev aflønnet. De deltog af loyalitet overfor boerne og af harme over briternes koloniale barske fremfærd.

Briterne tog et stort antal krigsfanger, som i april 1900 blev sejlet blandt andet til St. Helena, hvor også en del skandinaver sad indtil fredslutningen i maj 1902. Nogle vender hjem til deres fødeland, andre til Sydafrika.

Den 25. april 1908 blev der rejst et monument til minde om den skandinaviske indsats ved Magersfontein.  

I krig under Sydkorset

Historie 

Forfatter Peter Agerbo Jensen

319 sider, ill.

Udkom marts 2023

Turbine 

Anmelder Bjarne Gregersen