International politik afskyr ubalanceret magt. Kenneth Waltz

Hvorfor er Danmark ikke bare en romersk provins? Eller en fransk – eller tysk? Der har været adskillige forsøg på imperiedannelse på det europæiske fastland begået af Cæsar, Napoleon og Hitler, men Europa består stadig af en række nationalstater, mens Kina i flere omgange har været et magtfuldt imperium, hvor oprør er blevet slået ned og provinser annekteret.

Ifølge den indledende kommentar må magt aldrig være ubalanceret. Stater indgår i et anarkistisk verdenssamfund, og basalt gælder det om at overleve. Stater kan være svage eller stærke, og de svage vil ofte forsøge at alliere sig med de stærke, ligesom stærke stater vil søge at danne modvægt, hvis en anden stat bliver for magtfuld.

Et eksempel på dette er magtbalancen mellem USA og Sovjet der under den kolde krig var det eneste der sikrede freden

Flere faktorer spiller ind eksempelvis civilsamfundets opståen. Det europæiske civilsamfund lægger pres på staters tilbøjelighed til at føre krig fra 1100 og frem, og skønt de senere demokratier tydeligvis godt kan finde ud af at føre krig, så begrænser demokrati magthavernes mulighed for at føre en aggressiv udenrigspolitik og for at bruge samfundets ressourcer på oprustning. Civilsamfundet har overtaget de funktioner adelen og de gejstlige tidligere havde med at moderere magthaveres trang til at føre krig. Resultatet er, at det nu er sværere at føre offensive krige, og det er blevet lettere at føre defensive krige.

Forfatter Jørgen Møller fremhæver betydningen af Den westfalske Fred, kommer ind på Alexander den Store og Karl Vs krige og fortæller også, hvorfor Napoleon havde held til at mobilisere sin hær men mindre held med at erobre Rusland.

Således trukket frem viser historien, hvordan Europa holder balancen. For tiden ser det ud til, at vores suverænitet er (midlertidigt?) beskyttet af Mutured Assured Destruction (MAD!).

En anden men nok så interessant vinkel på europæisk magt og politik findes i Neill Fergusons Civilization – The Six Killer Apps of Western Power.

Jørgen Møller

Hvorfor blev Europa ikke et imperium?

113 sider

Gyldendal – Til tiden

Udgivet: 21.08.2017

Birte Strandby