Vi jordboere har efterhånden erkendt, at vi har vanskeligheder. Katherine Richardson fortæller i denne lille bog, hvorfor vi har fået problemer, og hvad vi kan gøre for at løse dem. 

Richardsons udgangspunkt er, at vi har udviklet vores viden ved knopskydning. Vi har suboptimeret inden for de sektorer, vi nu har fundet behov for at gøre noget ved. Trods stor viden og meget udvikling vil alle vores eksperter i geologi, biologi, fysik, humaniora og andre discipliner ikke kunne give et samlet overblik over, hvordan livet på jorden fungerer, og ej heller af hvordan mennesket påvirker dette liv. Denne sektortilgang uden respekt for det system vi er en del af, har vi benyttet alt for ofte. Da plastic blev introduceret, var det en virkelig landevinding, nu flyder vores have over af det. Det samme kan man sige om bilen: en landevinding da den blev opfundet, og nu et ødelæggende transportmiddel der fylder alt for meget og påvirker sundhed og miljø negativt.

For Richardson handler det ikke kun om klimaet, men i mindst lige så høj grad om biodiversiteten. De indgreb vi har begået i de biologiske processer er lige så alvorlige som dem, der påvirker klimaet, og hvor vi måske nok vil kunne reducere vores CO2-udledning over en årrække, så har vi for altid mistet de arter der er uddøde.

En af grundene til vores tankeløse overforbrug er, at vi ikke kan se konsekvenserne af vores handlinger. Vi ser ikke det barn, der syer det tøj, vi køber. Vi ser ikke de mennesker, der lider under forureningen fra de virksomheder, der skaber vores produkter, og vi ved ikke noget om de truede dyr, der mister deres habitat, fordi deres levesteder skal bruges til soja til de danske svin.

Det ser sort ud, men vi har muligheder. Richardson præsenterer fire værktøjer, der kan støtte en ændret adfærd, for eksempel governance, der kan påvirke internationale aftaler om virksomheders muligheder for at agere bæredygtigt. Økonomiske og finansielle praksisser kan også omdannes til et effektivt værktøj. Mange af os har desuden en forventning om, at teknologisk udvikling vil kunne gøre en forskel, her mener Richardson, at det teknologiske quick fix er en illusion.

Som andre har nævnt, er Richardson inde på, at vi rent faktisk subsidierer fossile brændstoffer.. Denne støtte er estimeret til 300-400 milliarder dollars, mens vedvarende energi kun får ca. 100 milliarder dollars i støtte om året. Måske et sted at begynde sit bæredygtighedsprojekt?

Richardson har overblik, og hun er behageligt konkret: Det handler ikke om, at vi holder op med at flyve eller spise oksekød. Det handler om, at vi minimerer vores personlige CO2-aftryk, administrerer vores CO2-udledninger, som vi administrerer vores månedlige budget: Med omtanke.

Hvordan skaber vi bæredygtig udvikling for alle?

Moderne ideer

Katherine Richardson

82 sider

Informations Forlag

UdgiveT: 23.01.2020

Birte Strandby