Efter Dansk i nullerne og Dansk i skred tager Jørn Lund igen pulsen på sproget. Der er nok at tage fat i, hvad enten man er utilfreds med den ringe diktion hos flere danske skuespillere, begræder ord på vej ud af sproget eller nye ords indmarch, eller der rent undtagelsesvist viser sig nykonstruerede blomster i den sproglige mangfoldighed.

Et kapitel er tilegnet en sammenligning med det norske sprog, og man må lade nordmændene: Der er mere stil over en ‘angreknap’ end over noget så prosaisk som en fortrydknap.

Et andet kapitel indledes med en klage fra Søren Ryge over, at Forsvarskommandoen har skiftet navn til Den Værnfælles Forsvarskommando, og man må medgive både Ryge og Lund, at navnet er uden sproglig musikalitet.

Blandt alle brokkerne er der også positive indslag, således ordet glæfte, der om anvendt i forbindelse med mailkorrespondance betyder, at man har glemt at vedhæfte.

Vi kommer vidt omkring også i historien med visit på landboskolerne i 50’erne, hvor pigerne deltager i sjællandsmesterskaberne i strygning og kartoffelskrælning. Lund nyder nu mest køkkenets gamle gloser og sproget i Dansk Husmoderleksikon, og det kan man godt forstå. Sådan begås det ikke længere, og måske hører det til den positive side af historien, at vi ikke mere behøver at diskutere anvendelsen af å og aa.

Med sprogkritik følger samfundskritik, således får udtrykket ‘den kreative klasse’ et fur, og Lund præciserer begrebet i overensstemmelse med Lene Tanggaards seneste udgivelse: Lær!.

Lund værk omfatter en sproghistorisk karruseltur med citater fra Jodle Birge til Storm P, og så kan den nydes i små bidder.

Jørn Lund

232 sider

Gads Forlag

Udgivet: Februar 2016