I et let og livligt sprog omtales og diskuteres filosofi og etik gennem tiden. Det omfatter blandt andet kapitler om så forskellige personligheder som Nietzsche, Darwin, Luhmann, Freud og den pt. tilsyneladende allestedsciterede Kant, der dog i forbindelse med det etiske spørgsmål om abort viser sig at repræsentere en forældet holdning.

Kapitlerne indledes med en baggrundsfortælling om den i kapitlet fremherskende filosof/psykolog/hjerneforsker eller en historie – eksempelvis historien om Gage, der grundet en uventet eksplosion får en jernstang gennem hovedet og efterfølgende lever 13 år med tilsyneladende uændrede åndsevner. Blot bliver hans opførsel sociopatisk. Kapitlet omhandler i øvrigt en diskussion af, hvorvidt mennesker råder over et ’moralsk center’ i hjernen.

Øvrige kapitler diskuterer aktiv dødshjælp i alle aspekter – her dukker Kant op igen med menneskeværdigheden – kloning og spørgsmålet om, hvorvidt mennesket har brug for naturen:

…hvis man fortsætter som begyndt i forrige århundrede, vil det sidste tropiske træ være fældet i 2045…

Diskussionen indeholder aspekter som respekt for alt levende og menneskets eventuelle ret til at gribe ind i naturens orden.

Herudover diskuteres begreber som jeget, underbevidsthed og den frie vilje, som megen god hjerneforskning endnu ikke helt har fået aflivet.

Bogen repræsenterer en spraglet indføring i klassiske dilemmaer fremstillet med en anekdotisk tilgang, der ofte er mere underholdende end oplysende. Mangfoldigheden gør, at man som læser kan blive lidt forvirret, og en fundamental, grundig indføring er der ikke tale om. Til gengæld må man ikke underkende værdien af en let indføring i emner, der i al deres væsentlighed burde både diskuteres og være tilgængelige for enhver.

Richard David Precht

Oversat af Anette Betke

324 sider

Borgen

Udgivet: September 2010

Filosofi for begyndere