Når børnebøger oversættes, er det altid interessant, om bogens værdisæt ligner værdisættet i den kultur, der oversættes til. Det har ikke altid den store betydning, men når en fransk bog sætter lydighed på som et af seks relevante emner med spørgsmålet: Bør du altid adlyde dine forældre? – og oven i købet taler om mulighed for straf, så minder det os om, at hierarki og respekt for (for)ældre stadigt eksisterer i resten af verden, selvom det i stort omfang er aflivet på dansk. Men bortset fra dette ene emne, er emnerne Loven, venlighed, sandhed, frihed og hjælpsomhed præsenteret med den samme pragmatiske tilgang som vi kender fra Danmark. Under afsnittet Loven spørges der blandt andet til, om en lov kan være uretfærdig, og om man kan have forskellige meninger om, hvad der er rigtigt og forkert. Generelt vanskelige spørgsmål, men ladet med optakt til mange overvejelser.

Efter hvert afsnit er der plads til egne noter og et par sætninger om, hvad man kan have lært af sine overvejelser, og med den rette (entusiastiske) lærer kan bogen vise sig særdeles udbytterig.

Humoren ligger hovedsageligt i illustrationerne – eksempelvis drengen der pludselig får stort behov for at lette sit hjerte, før han springer ud fra tremeteren foran en kilometerlang kø til vippen – og under Sandhed kommer også bemærkningen om, at man må sige, hvad man har lyst til, fordi man bor i et demokrati, så der er masser af muligheder for røde ører, men hvis børn virkelig bliver opdraget i den ånd, der lægges op til i bogen, vil vi få nogle selvtænkende voksne.

Hvad tænker du om rigtigt og forkert? – Tænk selv

Forfatter: Oscar Brenifier

Tegninger af Clément Devaux

Oversat af Mette Sanggaard Schulz

96 sider

Forlaget Mindspace

Udgivet: 30.03.2010