Søskende er nogen man slår og kysser i nakken

En undersøgelse baseret på interviews og observationer af knap 100 børn og unge i årene 2011 og 2012. Børnene spørges blandt andet om, hvad de forstår ved søskende, og hvordan forholdet til deres søskende er.

Undersøgelsen er især interessant fordi søskendebegrebet har ændret sig væsentligt på grund af den stigende skilsmisseprocent. Pr. 2012 ender 43 % af alle ægteskaber i skilsmisse. Det betyder, at der sker ændringer i familieformer herunder flytning og skoleskift, der påvirker forventninger og orienteringer. Nogle af de adspurgte unge er meget selektive i deres ’valg’ af søskende. Hvis der ikke er fælles mindre søskende, fælles forældre eller fælles hjem, er der ikke nødvendigvis noget der motiverer vedligeholdelse af et søskendeforhold. I tilfældet med sammenbragte søskende kan samvær promoveret af forældrene fremme opfattelsen af søskendeskab.

Søskende er blandt andet vigtige, fordi de bidrager til positioneringen, til at finde en plads i familiehierarkiet, og i trange tider såsom under skilsmisser og fraflytning kan søskende agere hinandens faste holdepunkter, når forældrene af en eller anden grund er fraværende som faste støtter.

I kapitlet Tingenes betydning beskrives, hvordan forældre fordeler eksempelvis værelser, computere og musikinstrumenter mellem børnene. Det kan ske ud fra mange faktorer, såsom køn, anciennitet på bopælen, men det viser sig, at alder er en af de faktorer der i højeste grad accepteres af alle involverede. Ferieturen er også med til at skabe søskendefornemmelse, ikke mindst fordi familien set udefra signalerer ’en samlet familie’.

Brud og konflikter forekommer fortrinsvis i sammenbragte familier:

Som brorens mors tidligere mands datter var hun ikke oplagt som gæst til brylluppet…

Der er interessante aspekter i undersøgelsen, men også elementer der forekommer indlysende, såsom at børn der aldrig har oplevet brud i familiearrangementerne, er tilbøjelige til at opfatte deres søskenderelationer som kontinuerlige og selvfølgelige.

Ida Wentzel Winther, Charlotte Palludan, Eva Gulløv, Mads Middelboe Rehder

172 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2014