Hjerternes dal er en guidet højtlæsningsbog for børn i alderen 3-7 år, som præsenterer seks fortællinger, kaldet børnemeditationer, som kan anvendes til afslapning i løbet af dagen og godnat-læsning om aftenen. Forfatteren har fortalt historierne, samt anvendt og udviklet øvelserne med sine egne børn.

Vi guides først ind i et univers kaldet Hjerternes dal, hvor vi møder indianeren Ørnefjer, som fungerer som en symbolfigur i resten af bogen for vores egen indre visdom. Han tager barnet med på en rejse, som er struktureret over mødet med de fire elementer; ild, vand, jord og luft. Gennem fortællingerne ”Flammedansernes bål”, ”Den Klare kilde”, ”Den Dybe Eng” og ”De Milde Vinde”.

Historierne er rigtig fint fortalt, de hænger godt sammen og der en grundig indføring med tips til hvordan man kan læse historien højt og fx hjælpe barnet til ro, fordybet vejrtrækning, til at anvende fortællingerne kreativt til fx at rense sindet, ved at smide svære tanker og dårlige oplevelser på bålet, når dagen er omme, eller blive opmærksom på sin egen ”indre ild” og regulere den på et tilpas leje.

Man bliver således håndholdt guidet som forældre til ikke blot at læse historierne højt, men også bruge dem aktivt, og efterfølgende til at tale med børnene hvad de oplevede på visualiseringerne eller opfordre barnet til at skrive dagbog om oplevelserne. Og man får også rigtig mange gode refleksionsspørgsmål og ideer med på vejen. Til slut i bogen er der et kreativt hjørne med dejlige tegninger, som man selv kan farvelægge.

Illustrationerne er smukke og indbydende, man kan sagtens forestille sig at både børn og voksne vil kunne indleve sig i bogens univers og hygge sig med højtlæsningen, samt at øvelserne kan have en god effekt på både børn og voksnes selvregulering og tilstedeværelse. Bogen kan måske hjælpe med at komme ned i gear til en bedre indsovning og at de fleste børn vil have en afspændende effekt ud af at høre de gode historier og lytte til de anvisninger der gives. Især hvis den voksne selv er i ro og har meditationserfaring eller erfaring med visualiseringer.

Der er seks guidede meditationer, man kan diskutere om der er tale om meditationer, rent teknisk ville man nok kalde det for visualiseringer eller fantasirejser med en tilhørende fordybende guiding. En sådan guiding vil altid afhænge direkte af hvem der laver den, tempo, tonefald, indledning, afslutning osv.

Selve opgaven at få barnet til at lytte indad i egen krop og navigere i verden udadtil i afstemthed med hvad barnet mærker indadtil er relevant, og ideerne i bogen er relevante og gode , fx at den voksne opfordres til at hjælpe barnet med at sætte ord på svære følelser.

Nogle gange kammer det dog over efter min smag og virker nærmest omklamrende. I forhold til målgruppen synes jeg ikke at alderen fremgår tydeligt nok, fx for hvornår børn bør ”træne meditation” med henblik på at spørge sig selv ”Er det mine følelser, der lige nu tynger mig, eller er det en andens, jeg har overtaget?” Det er i mine øjne alt for kompliceret snak for et barn i alderen 3-8 år, som vel er almindelig højtlæsningsalder.

Anerkendelser til børn er vigtige, men realisme er også vigtigt, snarere end at barnet bør sættes op på en piedestal, og der synes jeg, lovprisningerne af barnet nogle gange kammer over.

Et eksempel kan være afslutningen på jord-meditationen: ”Tak fordi du slår rødder og suger jordens saft og kraft op i din krop. Når du møder verden fra det her særlige sted i dig, der er blevet fyldt op med jordens kraft, får andre lyst til at være sammen med dig og lege med dig. Tænk dig hvad I nu sammen kan skabe, fordi du er så stærk og har fået så meget næring fra Moder Jord. Tak for dig søde___(barnets navn)____

Så er det man forestiller mig næste dag ovre i børnehaven hvor lille Viggo gerne vil lege med Oscar, men Oscar gider ikke. Så bliver Viggo hidsig og siger: ”Jeg er altså sød, særlig, stærk og smuk og har suget jordens saft og kraft op i min krop! Så har andre altså lyst til at lege med mig, – det siger min mor selv!”

Og selvom det er interessant at tænke i de fire elementer ild, vand, jord, luft, også i forhold til temperamenter bliver beskrivelserne af typer af adfærd hos børn og voksne med ”for lidt” og ”for meget” af disse elementer utroværdige, da typologierne beskrives i en lind blanding af symbolsk tænkt og helt konkret tænkt.

Men det er hyggeligt at en dansker tager et begreb som forbindes primært med østen og spirituel praksis fra verdens store religioner og putter en indianer ind og siger: Sådan ser en vismand ud og vi skal huske de fire elementer; ild, vand, jord og luft. Det er kreativt og nyskabende, det repræsenterer et globaliseret miks, der sagtens kunne gå galt eller blive for langhåret. Men det går godt, og selvom det bliver lidt langhåret er det alligevel i en spiselig form, ikke mindst fordi bogen er så gennembearbejdet og velillustreret, samt godt og enkelt skrevet og fortalt. Både fortælleren og barnet bliver holdt godt i hånden på rejsen og bogen fungerer.

Udover at bruges som højtlæsningsbog for børn kan bogen inspirere behandlere der arbejder med visualiseringer, samt bør læses af pædagoger og lærere der interesserer sig for at bringe mindfulness ind i børn og unges liv.

Hjerternes dal

Gitte Winter Graugaard

160 sider

Room for reflection

2017

Gitte Sander