De to forfattere går fra bogens start deres mission klar. Vores sult- og mæthedssystem er ikke blevet opdateret siden stenalderen. Når vi lever i en verden, hvor vi har ubegrænset adgang til mad, vil det gå galt, hvis ikke bevidst gør noget. Men hvorfor er det så svært for mange at tabe sig og/eller holde vægten på trods af et utal af velmente forsøg på at få et lettere og mindre besværet liv?

Det lykkes forfatterne at bruge deres baggrund som henholdsvis hjerneforsker og journalist, til at formidle viden om hjernes belønningssystem, og hvordan dette påvirker vores spisevaner på en faglig, men samtidig så tilstrækkelig populærvidenskabeligt forståeligt at alle kan følge med i forklaringerne.

Hjernes forhold til det at spise, bunder stadig i de praktiske forhold i de svundne tiders levevilkår, hvor det at skaffe sig mad var krævende, og hjernen kan simpelt hen ikke tilpasse sig så hurtigt som den sociale og teknologiske udvikling forandrer vilkårene for dagligdagen. Men som bogens titel afslører, mener forfatterne ikke at, vi bare skal give op. Hvis man i stedet sætter sig ind i, hvordan hjernen styrer vores behov, og hvordan vi bevæbnet med denne viden har mulighed for at påvirke systemet, har man en god mulighed for at give sig selv chancen for at lykkes med en sund vægt på et niveau, man selv vælger .

Bogen er opbygget med overskuelige afsnit og opsummerende konklusioner, som tydeliggør bogens pointer.

Forfatterne mener, at vi med baggrund i forskningen, skal gøre op med bl.a. kallorietælling og fedt-forskrækkelse og i stedet fokusere på ”den usynlige supermagt”: Vores blodsukker! At vi selv kan gøre meget for at stabilisere vores blodsukkere gennem tilstrækkelig motion og bevidst indtagelse af kost med en lav ‘glykæmisk værdi’, er ikke ny viden. Men i denne bog får vi både videnskabelige forklaringer på, hvorfor vores menneskelige arv kan gøre det svært at omlægge sine spisevaner, blodsukker-værdiens betydning, hvad kost med lav glykæmisk værdi er for en størrelse samt tydelige råd til, hvordan vi helt konkret i hverdagen rent praktisk kan ændre på vores tunge liv.

Forfattere: Martin Ingvar & Gunilla Eldh

Politikkens forlag

Anmeldt af Nana Marie Pedersen