Hvorfor bliver vi stressede? Hvordan undgår vi det?

Arbejdstempoet er sat op, og det er ligeledes farten på familielivet. De politisk skabte rammer bidrager til et samfund der fokuserer på konkurrence, magt og status, og det fungerer rigtigt dårligt for vores 120 millioner år gamle hjerne, der alene skal arbejde med overlevelse – artens og ens egen. Det er også det Peter Lund Madsen og andre beretter om, men forfatterne her går et skridt videre og byder ind med en kur der kan skabe et bedre samfund for os alle.

Det nye buzzword er compassion. Desværre vælger forfatterne ikke at oversætte det, fordi det er mere omfattende end ordet medfølelse. Compassion betyder her forståelse, at være ikke-dømmende, give plads til at lytte, se på sine medmenneskers bevæggrunde. Compassion handler også om empati og om at træne opmærksomheden og gøre noget positivt for den/de trængte.

Konkret leverer bogen et eksempel med en kvindelig leder, der, når hun tre gange har brokket sig til sin mand over den samme medarbejder, tager en samtale med medarbejderen på jobbet, for at høre om der er noget galt, og om hun kan hjælpe.

Et kapitel i bogen gennemgår vores gamle hjernes følelsessystemer: trusselssystemet, motivationssystemet og det beroligende system. De tre systemer udsender forskellige hormoner afhængigt af situation og tilstand. Vi har hørt om kortisol og dopamin. Især dopamin kan give et kick, men det kan også være afhængighedsskabende, og det er når vi sværger til de stadigt større udfordringer og glemmer at slappe af og tage nedturen mellem kick’ne, at det går galt, og vi sidder i hamsterhjulet. Forfatterne mener i øvrigt, at tidens mange skilsmisser kan hænge sammen med overaktivering af motivationssystemet, fordi den motivation, der kan udløses af gode arbejdsopgaver giver baghjul til madlavning og lektielæsning – og måske til ægteskabet?

Det er her compassion kommer ind i billedet, og der er øvelser der med fordel kan tages op, når man vil øge sin compassion, herunder ikke overraskende også mindfulnessøvelser.

Gennemgangen af hjernen er ikke ny, men sættes i ny kontekst. Compassion-begrebet er interessant, men en skam at der ikke er gjort en indsats for at finde et passende dansk ord. Ligeså kan man godt blive lidt irriteret, når man støder på ord som performance, og når man når til self-compassion, har man så rigeligt fået dækket pladen i bullshit-bingo.

Herudover er det en let læst bog, der er gode forklaringer, gode indvendinger, og med den rette udbredelse, er der ingen grund til, at compassion ikke skulle kunne anvendes som en effektiv stressfjerner.

Vibeke Lunding-Gregersen & Henrik Tingleff

Hjernen på overarbejde

Derfor er compassion vores vej til et bæredygtigt liv og samfund

255 sider

mindwork

Udgivet: 2018

Birte Strandby