Hanne Bistrup er en produktiv dame, der både udgiver fagbøger vedr. observationer af børn og inden for de senere år har skrevet en skønlitterær trilogi.

Denne gang drejer det sig om 8 hverdagshistorier, sat op som noveller, der dækker tidsintervallet fra 1940 til 2010. Det er imidlertid ikke helt selvstændige noveller, idet alle er parret med 40 års afstand. 1940 med 1980, 1950 med 1990, 1960 med 2000 og 1970 med 2010. I disse otte noveller optræder flere personer, som vi lærer at kende fra 1940-1970, og 40 år efter følger deres videre liv. Den første novelle: En dag i oktober foregår i et landsbysamfund i 1940, hvor smeden, købmanden og bonden bor med deres familier, muligvis et sted i Vestjylland.  Hverken sted eller personer har navne, men hvis vi går frem til 1980 dukker de samme personer frem igen, blot koncentreret om et af børnene, Niels, der er flyttet til Sjælland. Via en veninde af hans mor finder han ud af sin egen og sin slægts historie.

I Skolestart fra 1950 følger vi tre vidt forskellige pigers spændende indtræden i skolelivet. 40 år efter møder vi den ene, som er psykolog og nu skildres hendes trængsler både på arbejde og i privatlivet.

I 1960 har hovedpersonen, Laila, taget realeksamen og forsøger at gøre karriere som kontorelev. I 2000 bliver hun på en rejse til Ægypten konfronteret med en tidligere arbejdskollega, der ikke synes helt at huske hende, men dog kan erindre en pinlig affære fra arbejdspladsen, hvor en kontorelev var nødt til at opsige sin kontrakt pga. rapseri, men – hvad kun Laila ved – også fordi hun blev udsat for voldtægt fra lederens side. Dette kom til at mærke Laila for altid.

I 1970 flytter et ungt par fra Herning til Slagelse, fordi han bliver forfremmet til bankdirektør. Hans kone, Marlene, har ingen uddannelse, men da der flytter nogle nye naboer ind, sker der noget. Hun bliver optaget i deres kreds af rødstrømper og får en uddannelse som håndarbejdslærer. Først er hendes mand skeptisk ved dette kollektiv, men overgiver sig dog til sidst. I 2010 er han gået på pension.  Han er ikke særlig glad ved at gå hjemme, men via en annonce får han lyst til at blive besøgsven og udvikler et varmt venskab med en jævnaldrende oberst, der viser sig at have en god hemmelighed i ærmet.

Som det ses er det to gange fire enkle hverdagshistorier, fortalt i et letlæst sprog. Novellerne er godt struktureret og har en klar pointe. Forfatteren har søgt at finde visse karakteristika for de otte årtier, og der gives et pænt tidsbillede af tiden. Hun kalder sine noveller for Historier for voksne og jeg vil mene, at det kan være en fordel, at læseren er nogenlunde på alder med forfatteren, så vedkommende kan genkende de otte tidsperioder. Det forbløffer mig lidt at læse, at skolestarten i 1950 begyndte i august. Dette var ikke tilfældet i Østjylland, hvor kommuneskoler begyndte i april, men der kan selvfølgelig have været forskel – også dengang.

Persontegningen er noget svag, men giver dog et vist indblik i personernes følelser og tanker, styret af et allestedsnærværende forfatterblik.

Hanne Bistrup

Noveller

mellemgaard, 2013

Hella Sylvest