Denne bog skulle ifølge forfatteren have været en erindringsbog om en barndom på landet, nærmere betegnet Keldby på Møn, men der viste sig behov for at få tingene sat i perspektiv. Derfor omhandler bogen også landbosamfundets historie, og hvad denne omfatter af befolkningsafvandring til byen, erhvervs- og landbrugsstøtte, miljø og fredning. Herudover er der en lang optakt til samfundsdebat om samfundsklasser, integration, EU og meget andet, hvorefter bogen slutter med kapitlet: Om at gå en tur langs havnen, når dagen er forbi.

Især i kapitlerne om historien og optakt til debat indgår en del konkrete fakta, for eksempel nævnes folkestyrets bastioner, valg mv. Efterfølgende kommenteres på tidens demokratiske underskud især i EU, og en teori om at vi alle styres af en elite. I det hele taget er der mange grunde til at føle sig truet, og ifølge forfatteren er der flere, end der var i gamle dage og foreslår, at man generelt bekæmper ‘omverdensangst’.

Mere underholdende bliver det, når læseren når til forskellen på mænd og kvinder – for eksempel deres ageren på arbejdspladser. Her er nogle grelle eksempler, men umiddelbart ser de ud til at være enkeltstående.

Ove Christiansen har meget at sige og mange pointer. Man kan som læser godt blive lidt forvirret, ikke over holdningerne, de er ret klare, men over deres rækkefølge og sammenhængen til resten af teksten. Der er interessante fortællinger fra de store have og om fredningssager på Møn. Samlet bliver det lidt forvirrende, og måske er der i virkeligheden tale om fire – fem bøger, hvoraf kun den ene er en erindringsbog.

Der veksles mellem enkelt og dobbelt linjeafstand, og typografien gør det en smule vanskeligt at læse bogen.

Historien set fra en maskinforretning

eller: en populistisk historie

Ove Christiansen

360 sider

Books on Demand

Udgivet: 2013

Birte Strandby