Udfordringen udi at opdrage børn bedst muligt kan være en stor mundfuld for selv de bedste forældre. Det kan være oplagt at søge råd og vejledning hos professionelle fagfolk i litteraturen. Sundhedsplejerske Helen Lyng Hansen, der står bag hjemmesiden www.netsundhedsplejerske.dksætter med sin sjette bog fokus på børneopdragelse.

“Helens bog om Børn og opdragelse” er skrevet letlæseligt og med vægt på mange genkendelige eksempler, der tjener som cases. Herigennem sætter Helen Lyng Hansen fokus på, hvordan man bedst muligt udfylder sin rolle som forælder og støtter sit barn, så det udvikler sig positivt – både på det personlige plan som et glad og selvstændigt væsen, men også som et socialt og empatisk væsen.

Helen Lyng Hansen sætter med sin bog spot på opdragelse for børn i alderen fra 0-7 år. Det gør hun overbevisende og tydeligt. Som forælder, der læser bogen, er det let at afkode de værdier, hun lægger vægt på. Den gode kommunikation med barnet er et nøgleelement. Mange læsere vil kunne se, at Helen Lyng Hansen bl. a. gør brug af Girafsprog.

Undertitlen ”Tydelige voksne giver trygge børn” er en gennemgående rød tråd i bogen, der er opdelt i seks overordnede emner og et kapitel, der introducerer læseren til begrebet opdragelse. Helen Lyng Hansen beskæftiger sig i bogen med forældrerollen, barnets selvværd og selvtillid, de gode manerer, hvordan man lærer barnet at sige fra og at høre efter og slutteligt beskriver hun søskendeforholdet. I indledningen opfordrer forfatteren til, at bogen læses fra ende til anden.

I sine bestræbelser på at være meget grundig og favne bredt er der til tider en tendens til at visse emner bliver berørt en kende overfladisk. Omvendt vil læseren opleve, at Helen Lyng Hansen ofte gentager sig selv og det virker som om, at der er et stort overlap imellem de enkelte kapitler. Det tjener selvfølgelig også til at fremme pointerne. Det vækker stor undren, at bogen ikke er forsynet med et stikordsregister. Det ville være rart, at kunne slå op i et stikordsregister og hurtigt kunne genfinde udvalgte kapitler af særlig interesse.

Helen Lyng Hansen er en kompetent formidler. Pointerne kunne med fordel fremhæves vha. grafik og layout. Der er nemlig mange gode råd og værdifulde informationer at hente i bogen her. “Helens bog om Børn og opdragelse” er inspirerende og brugbar læsning, der nok skal sætte tankerne i gang hos mangen en forælder. Hver især må selv danne sig sine egne holdninger og erfaringer i praksis.

Helen Lyng Hansen

1. udgave, paperback, 2014

Gads Forlag

287 sider