Så er der endnu et bidrag til virksomhedens/organisationens efterhånden temmelig omfattende værktøjskasse. Denne gang handler det om begrebet urgency, her oversat med udtrykket ‘tvingende nødvendighed’, når det altså er oversat. I bogen dækker begrebet det følte behov for forandring i en virksomhed. Et behov, der helst skal føles lidt hele tiden, så organisationen er på forkant. Modsætningen hertil er selvtilfredshed i betydningen: Tingene kører som de skal/som de altid har gjort. Selvtilfredshed er i høj grad et negativt begreb, og det samme gælder den tredje mulighed – falsk urgency – heftig aktivitet uden retning.

Bogens formål er blandt andet at lære læseren/lederen i organisationen at indgyde urgency i sine medarbejdere, dvs. overbevise dem, om at behovet for forandring er der, og undgå såvel selvtilfredshed som falsk urgency.

Det kan man gøre på flere måder, og der lægges i processen vægt på blandt andet præsentation – hvad, hvornår, hvorfor, at det skal være en sanseoplevelse for eksempel illustreret med en historie/et eksempel, og det er vigtigt, at afsenderen står for tillid, troværdighed, overbevisning samt, at stoffet præsenteres på en tilgængelig måde.

Bogen har flere cases, der illustrerer gode og dårlige indgangsvinkler. En positiv, sælgende præsentation går på at ‘sigte efter hjertet’, droppe overflødige Power Point shows og i stedet levere en personlig historie. Herudover rummer bogen forslag til præsentation af urgency, strategi/mål og implementering, og der afsluttes med et afsnit om håndtering af nej-sigere.

Generelt er der mange ord om banaliteter (kriser er potentielle muligheder), og det er spørgsmålet, om lederen, der har erkendt behovet for forandrings(ledelse), ikke med større fordel kunne læse Artistoteles’ Retorik med vægt på patos.

Forfatter: John P. Kotter
Oversat af Else Warberg
206 sider
Forlag: Gyldendal Business