Formålet med denne publikation er at samle al trafikteknisk viden om cyklisme i én håndbog for at lette og fremme brugen af best practice omkring udformning af sikre og fremkommelige faciliteter for cyklister.

Håndbog i cykeltrafik ligger ret langt fra bogvægten.dks sædvanlige interesseområde, men da der tydeligvis er et politisk behov for at vide, hvordan man skaber rum til cykler og cyklister, skal tidens bedste bud på løsninger naturligvis anmeldes.

Og vi kommer ganske vidt omkring. Det handler om vejtyper i byen og på landet, vejgeometri, parkering, etablering af kryds, skiltning, tracering og fartdæmpning.

Cykling er en bæredygtig transportform, der både gavner folkesundheden og aflaster vejnettet for bilture. Cykler erstatter især de korte bilture, men har også et potentiale over længere afstande bl.a. i kombination med kollektive transportmidler eller som en del af den daglige motion.

Så langt, så godt. Bogens første afsnit handler om vigtigheden af skabe sikre cykelveje mellem boligområder, arbejdsplads, skoler. Samtidigt skal cyklisten ikke jages ud på større omveje, men man må heller ikke gå på kompromis med sikkerheden – der kan være en af årsagerne til, at ikke alle cykler. Sikring kan bestå af anlæg af cykelstier ved veje, hvor hastigheden er på mere end 40 kilometer i timen, tilpasning af bilmængde og hastighed på lokalveje, omhyggelig sikring af punkter, hvor cyklister krydser bilveje, og herunder skal man også være opmærksom på, at det kan være vanskeligt for eksempelvis lastbilschauffører at se de meget hurtigtkørende cyklister. Også mængden af cyklister kan påvirke sikkerheden. Den enlige cyklist er let at overse, men færdes mange bløde trafikanter på vejene, vil bilisterne automatisk være opmærksom på dem.

2÷1 veje fungerer godt i nogle sammenhænge, men der kan være en tilbøjelighed til, at bilister parkerer eller bruger sidearealerne til at vige for andre bilister. I princippet kan man diskutere, hvor meget man kan gøre for cyklisterne, hvis man ikke vil reducere hastighedsgrænser og bilmængde.

Bogen gennemgår en lang række vejtyper med forskellige muligheder for bløde trafikanter med vægt på afmærkning, materiale og effekter – og endda belysning. Ramper og stibroer får særlig opmærksomhed, fordi de fungerer som reelle løsninger på cyklistens utryghed, uden at hele byrummet skal omrokeres, omend broer og ramper kan være krævende at etablere, så alle bløde trafikanter kan bruge dem.

Udfærdigelse af kryds og busbaner er andre aspekter af det trafikale rum, og skiltning er et forholdsvis langt kapitel. Ved alle mon, at der findes et skilt med teksten’ Skolepatruljen arbejder’? Her nævnes det også, hvornår man kan klage til Vejdirektoratet, og hvornår man skal henvende sig til Transportministeriet.

Håndbog i cykeltrafik er grundig og omfattende og et godt sted at kigge, hvis man kan se, at cyklisterne i ens område er trængte, eller måske slet ikke kommer på cyklen, fordi det er utrygt eller besværligt at komme rundt. Der tages udgangspunkt i lovgivning, men der er også billeder af interessante cykelbroer, der ligefrem kan forskønne en bys vejsystem. Med alle de muligheder der er til stede, er det sært, at der ikke gøres mere for cyklismen.

Her kan hentes masser af ideer til, hvordan  man skaber cykelplads, så ungerne kan slippe ud af bilerne og i stedet cykle til skole, og ældre kan cykle fra boligen til Brugsen uden risiko for liv og lemmer.

Håndbog i cykeltrafik

En samling af de danske vejregler på cykelområdet

420 sider

Celis Consult

BC Reklame Århus

Udgivet: 2014

Birte Strandby