Som vi ved lever vi i en krisetid. Vi har en klimakrise, en biodiversitetskrise, og miljøet er slemt forsømt. Vi bygger motorveje som ingen kan holde ud at være i nærheden af, og antallet af mennesker med stress og livsstilssygdomme er højere end nogensinde. Ifølge bogen Vi er natur af Simon Høegsmark, Sigurd Hartvig & Jane Sørensen skyldes det, at mennesket i stort omfang har mistet forbindelsen til naturen og til sig selv. Grøn terapi tager den samme tråd op og beskriver dels, hvad grøn terapi er, og hvordan vi igen bliver en del af den natur, vi så ihærdigt har forsøgt at bekæmpe de sidste to hundrede år.

Grøn terapi kan også kaldes naturcentreret psykoterapi. Forfatterne trækker på adskillige teorier og nævner blandt andre Carl Rodgers, der står for den klientcentrerede psykoterapi, der har tre kernebetingelser: Terapeutens ubetingede anerkendelse af klienten, terapeutens empatiske forståelse af klienten – og begrebet ‘terapeutens kongruens’. Det sidste burde nok have været forklaret, men ellers er det her, man som læser først opfatter, at målgruppen er terapeuter, selv om bogen for en stor del udmærket kan læses af ikke-terapeuter. Essensen er, at den naturcentrerede psykoterapi med lidt tilpasning overtager de tre betingelser fra Rodgers, det vil sige terapeutens ubetingede positive anerkendelse af naturen, ydmyghed overfor naturens kræfter og natur-kongruens. Sammen med klienten arbejdes der hen imod en større forbundethed med naturen, en accept af at man er en del af naturen og en vej til opløsning af egostrukturen. Med den nye forbundethed kommer også en større hensyntagen, eksempelvis en vurdering af om det kan skade dyr i skoven, hvis man ræser rundt på mountainbike eller forstyrre insekter, når man sanker brænde.

‘… det handler om at få fokus på at være respektfulde overfor vores medskabninger og ikke undergrave vores fælles livsbetingelser’

Med baggrund i eksistentialismen anbringer forfatterne den naturcentrerede i en sammenhæng og inddrager stort set enhver relevant vinkel, så man får en præcis opfattelse af terapiens hensigter og muligheder.

Gennemgangen af eksistentialisterne kan virke overfladisk, og det er også her man opdager, at man mangler et stikordsregister. Det kan være vanskeligt at få overblik over teori og praksis, men til gengæld er der ingen tvivl om formål og retning: Er det, jeg gør, nu også sundt for helheden?

Den til tider lidt tunge læsning krydres jævnligt med (berettigede?) udfald mod vores levevis:

’Det er jo heller ikke fordi vores insolvente landbrug ligefrem bidrager til hyggen med deres livsforagtende overforbrug af sprøjtemidler, som beviseligt ødelægger folkesundheden og videre er med til at depravere vores fremmedgjorte fødevareproduktion, som gør alt, for at forbrugeren ikke skal få blod på hænderne.’

Alt i alt er argumenterne for den naturcentrerede psykoterapi mange, og måske er det en vej til en mere klimavenlig adfærd.

Grøn terapi

David BR Camaco, Sanne Rimpler, Robert S. Ehlers

260 sider

Hedwig

Udgivet: Juni 2020

Birte Strandby