Emblemet er fortid i nutidsfortolkning

Gådetale er en meget smuk bog fyldt med fine fotografier af emblemer, disse specielle og meget kunstneriske sammenstillinger af tekst og billede. Det er en bog der gør et stort indtryk, og det er derfor på sin plads at minde om, at enhver anmeldelse altid er en smule uretfærdig, og i tilfældet Gådetale er det ekstra vanskeligt at yde værket fuldstændig retfærdighed.

Emblemet opstod tidligt i 1500-tallet, og med forfatterens ord markerer det et mødested mellem en ny tids tanke og en gammel tids kristentro og

… en dramatisk fase, hvor den fromme forestillingsevne og den moderne erfaring har svært ved at nå og rumme hinanden.

Emblemerne er bog-fødte i modsætning til kalkmalerierne der i højere grad er skabt til analfabeter. Emblemerne spejler en ny tid; de er mindre naive og mere spørgende end kalkmalerierne. Samtidigt docerer, opdrager og blander de sig i det moderne menneskes livsførelse. De er gådefulde og kræver både bibelkendskab og gode gætteevner, og det er en del af fascinationen.

I første del af 1700-tallet malede Mogens Christian Thrane kristne emblemer på stolestadernes låger i jyske kirker: Engum, Horsens Klosterkirke , Nørup Kirke, Viborg Sortebrødrekirke og Vroue Kirke. I alt har forfatteren studeret mere end 400 emblemer i de nævnte kirker.

Gådetale omfatter en grundig historisk gennemgang af emblemets storhedstid ledsaget af en fortolkning af emblemerne. Det er underholdende læsning, men nogle af fortolkningerne kan være ganske svære at følge, hvis man ikke har et solidt kendskab til både Bibelen og den historiske tid, der danner baggrund for emblemets opdragelsespotentiale. Der er flere undergrupperinger, den heroisk-moralske, den religiøse og den erotiske, og opdragelsen kommer både til at handle om religiøs ydmyghed og selvbevidst trodsighed.

I bogens anden del er en lille billedbibel og en lille encyklopædi med en kort præsentation af emblemerne i de jyske kirker fordelt efter motiver: rigsæbler, himmelrum, træer, slanger.

Der er mange henvisninger til andre forfattere, og Gådetale er klart bogen, der kan få en læser til at ønske sig mere viden.

Gådetale

Emblemer, symbolik, spejle

BILLED-SPROG IV

Erik A. Nielsen

Fotograferet af Bjarne Sandstrøm

418 sider

Gyldendal

Udgivet: 2018

Birte Strandby