Den kendte norske billedkunstner Lars Elling har også en karriere som tegner, illustrator og forfatter. Det er i egenskab af sidstnævnte, vi her ser nærmere på ham. Han udkom i foråret på dansk med romanen ”Fyrsterne af Finntjern”. Udgivelsen understreger Lars Ellings multitalent som kunstner. 

Romanen er på den ene side en smuk og også barsk skildring af den norske natur. På den anden side rummer den en gribende familiefortælling, der især centrerer sig omkring brødreforholdet og ikke mindst opvækstvilkårene i Norge omkring Første Verdenskrig. Lars Ellings roman skildrer samtidig, hvordan familiefortielser og traumer påvirker generationerne der følger. Bogen er til dels baseret på virkeligheden. 

”Fyrsterne af Finntjern” er en fortælling, der skiftevis løber i to tidspor. I det ene spor, der foregår i midten af 1980erne, følger vi Filip på 18 år. Det andet spor foregår mens konturerne til Første Verdenskrig begynder at kunne anes, hvor vi følger Filips bedstefar, Arnstein, og dennes lillebror, Truls. 

Filip og hans forældre bor i samme hus som den lungesyge gamle Arnstein og bedstemor Jennifer. På nabogrunden bor farens onkel – og Arnsteins bror – Truls med sin kone. Men der er iskold luft mellem de to ældre mænd og deres koner. Den unge, sympatiske Filip undres. 

Måske er det ansporet af sygdom og dødens snarlige kommen, at Arnstein langsomt åbner op. Han begynder at fortælle Filip om en skæbnesvanger sommer, hvor han og Truls blev sendt alene ud i Nordmarken. Deres tyskfødte far, Kejseren, ønskede dermed at hærde dem. På dén måde skulle de øve sig i at klare sig i naturen i tilfælde af at landet blev invaderet. Drengenes udviklingshæmmede bror, Totem, blev hjemme hos forældrene. Men efterhånden som sommeren går, ændrer Kejseren på præmisserne for opholdet i Nordmarken. Det skal vise sig at få fatale følger, der trækker spor op til Filips tid. 

Romanen tager læseren med til den barske norske ødemark. Lars Elling er helt nede på mikroplan i sin poetiske beskrivelse af naturen og dens under. Det er roligt og afdæmpet fortalt. Læseren må væbne sig med tålmodighed og nyde naturbeskrivelserne i alle detaljerne. Drengenes samspil og dialoger er fint beskrevet. Det er både sjovt og voldsomt strabadserende, men også udviklende. 

Det fremgår med al tydelighed, at de to drenge er tæt sammentømret: ”Det skulle altid være os. Aldrig kun dig og aldrig kun mig. Når Mutti og Kejseren kaldte på en af os, kom vi begge to. Ikke ”Truls” og ikke ”Arnstein” men ”vi”.” citat fra side 86. Læseren må dog vente endog meget lang tid på at høre hvad, der skete den pågældende sommer, som førte til bruddet. For nogle læsere vil det givetvis opleves som stilstand og al for monotont. Andre vil sætte stor pris på de smukke sprogperler, men også nyde de lange beskrivende passager, der giver ro til at mærke stemningen. 

”Fyrsterne af Finntjern” er en gribende fortælling om brødre, der mister hinanden. Det sker, fordi deres far påtvinger dem nogle idealer og krav, der ikke står mål med hvad, man rettelig kan forvente af børn. Men fortællingen skal også læses som en historisk skildring af levevilkår og normer for 100 år siden. Drengenes far var præget af den tyske kejser Wilhelm 2.’s idealer om disciplin, dannelse og naturforståelse. Lars Ellings roman er en påmindelse om at gamle ubearbejdede traumer i en familie påvirker slægten. 

Det er en tankevækkende beretning om tab, troskab, tillid og tilgivelse – og om at nå at række ud til hinanden i tide. Romanen kan forekomme en anelse ujævn. Lars Elling har struktureret sit materiale med en klar overvægt af naturbeskrivelser og minder fra fortiden, for så – først til allersidst – at afsløre hemmeligheden for os. Det sker, da der blot er 60 sider tilbage ud af i alt 367 sider. Men romanen er naturligvis også meget mere end en nedtælling til en gåde afdækkes. Her trækker den unge tegneglade Filip bogen op. Han er beskrevet på en sympatisk og troværdig måde. Afsnittene hvor han fortæller, emmer af autenticitet, refleksion og dybde. Det går godt i tråd med bogens afdæmpede karakter. Samlet set er det en fin og poetisk bog, du bliver ganske glad for at bruge tid på!   

Fyrsterne af Finntjern

Forfatter: Lars Elling

Oversættelse: Ellen Boen

Forlag: GRIF

367 sider, indbundet

Udgivelsesdato: Den 31. marts 2023

Anmelder: Nønne Lønne Votborg