Med stadigt flere mennesker over 60 år i den vestlige verden må denne gruppe nødvendigvis få større bevågenhed både i samfundet og i litteraturen. På dansk er nyligt udgivet Livslange liv om de ældres forekomst i nyere litteratur og Kunsten at blive gammel om, hvordan man i øvrigt kan leve med det tiltagende forfald og den dertilhørende forestående afslutning på livet.

Tidligere tider har ikke beskæftiget sig meget med selve alderdommen. Kun Simone de Beauvoir skrev i 1972 Old Age, der med overblik og en vis kynisme belyser selve processen og samfundets opfattelse og behandling af de ældre.

Norske Runar Bakken belyser i sin bog Frykten for alderdommen, hvordan historien har behandlet sine ældre og gamle, hvordan tidligere tider både har tilladt en værdig aftægt, hvis der var ressourcer nok, og i andre tilfælde sørget for at udstøde eller dræbe ældrebyrden, hvis stammens ressourcer var knappe, og man ikke kunne rumme mennesker, der ikke bidrog til fællesskabet. En væsentlig faktor har selvsagt altid været den ældres egen formue og status.

Forfatteren ser nærmere på afgrænsningen af alderdommen, umuligheden ved at betragte alder som projekt og litteraturens behandling af gamle, hvor de gamle grækere – som Aristofanes gør grin med alderdommens lidenskaber. Ødipus tillægges en del værdighed, men er selv ulykkelig, og Shakespeares Kong Lear fremhæves, fordi han skønt olding har en speciel rolle, idet hans kvaler ikke er den gamles men menneskelivets. Måske har Père Goriot en lignende position.

Samfundets interesse for den voksende befolkningsgruppe bekræftes af nye studier, der blandt andet viser, at gamle menneskers prestige og status falder i takt med den kapitalistiske modernisering af samfundet. Det har betydet, at gamle ikke længere er familiens ansvar, og dermed en øget marginalisering. Forfatteren ser nærmere på hvorfor det er gået sådan, og på samfundets muligheder for at tilbyde et afgrænset men tilstrækkeligt tilbud med vægt på en opgradering af status for hjemmehjælpere og omsorgsarbejde.

En tiltrængt afklaring af alderdommens virkelighed.

Frykten for alderdommen – Om å eldes og leve som gammel

Runar Bakken

219 sider

Res Publica

Udgivet: 2014