… ærlighed, ydmyghed og handlekraft

I en foranderlig verden ændrer krav og betingelser sig for virksomheder og således også for deres bestyrelser. Vi har en række megatrend, der påvirker markedet og erhvervssektoren: det økonomiske magtskifte fra Vesten til udviklingslandene, klimaforandringerne, aldring og social forandring … Det kan føre til mangfoldige kriser, og det stiller nye krav til forandringshastighed. 

Som det så smukt er skrevet, så er det slut med tantebestyrelser. Nu skal bestyrelsen klædes på, så den er i stand til at lægge strategier der kan sikre indtjeningen, virksomhedens CSR og firmaets udvikling på markedet. 

Bestyrelsen skal derfor iklædes passende kompetencer, eller rettere bestyrelsen skal rekrutteres så den tilsammen rummer de tilstrækkelige kompetencer inden for strategi, økonomi, jura, eventuelt krisehåndtering. Forfatteren anbefaler i den forbindelse, at intet bestyrelsesmedlem sidder i mere end fire – fem år.

Bogen indledes med de formaliteter, vi nok kender: vedtægter, ejeraftaler, forretningsorden herunder hvilke beslutninger bestyrelsen må træffe, hvornår de er beslutningsdygtige, hvornår noget skal bestemmes på generalforsamlingen, regler for indkaldelse og referat, og for hvordan man afgør en beslutning, hvis der er uenighed i bestyrelsen. Der skal naturligvis lægges vægt på, at bestyrelsen gør, hvad der er bedst for virksomheden uden at lade sig påvirke af personlige interesser.

Mange af anbefalingerne er generelle og velkendte, men under afsnittet ‘Bestyrelsens fokus i en krise’ understreges det, at bestyrelsen skal sikre direktionens kortsigtede fokus på inddrivelse af tilgodehavender. Naturligvis er det vigtigt, at pengene kommer i kassen, men hvorfor det fremhæves her, er ikke helt klart.

Også regnskabsforståelse og blik på fareindikatorer, mening i bestyrelsesarbejdet, samarbejde og strategi er omhyggeligt behandlet. Bogen nævner flere forskellige strategier, både gode og mindre gode, en af dem hedder The Waterloo strategy, og den kan næppe anbefales. 

Bestyrelsens sammensætning bliver vurderet fra flere vinkler. Dels er der det med kompetencerne og kønsfordelingen i større aktieselskaber, men man skal også være opmærksom på persontyper og deres indbyrdes forhold.

Her er meget god viden, når man skal skabe en velfungerende bestyrelse. En del af informationerne får man også på HD, og andet ligner sund fornuft. Ikke desto mindre kommer ‘Fremtidens bestyrelse’ godt rundt i alle hjørnerne og giver et fint overblik over opgaverne og deres løsningsmuligheder. 

Forfatteren er jurist, og det kan man godt se på sproget. Der er gjort meget ud af præcision, og det er glimrende, omend det måske kunne have været en anelse mere læsevenligt.

Det kunne være fint, hvis der også fandtes en bog for bestyrelser i foreninger, der ikke skal fokusere på indtjening.

Fremtidens bestyrelse

En praktisk håndbog i bestyrelsesarbejde version 2.0

Jackie Phillip

Hans-Christian Sune Andersen, Lars Ib, Flemming Christensen, Rikke Østergaard

164 sider

Muusmann

Udgivet: 12.04.2021

Birte Strandby