Forraadt er udgivet i 1892 og foregår et par årtier tidligere. Det var dengang forældre kunne finde på at arrangere ægteskaber for deres døtre, og man sender uvilkårligt en taknemmelig tanke til Amalie Skram og til de kvinder der tog kønskampen. Også selvom det ikke kun er kvinden der får en uretfærdig behandling i Forraadt.

Aurora, kaldet Ory, er sytten et halvt år gammel og skal giftes med Riber der er 32. Hendes forældre er godt tilfredse med ægteskabet, men da realiteterne går op får Ory, går hun nærmest i panik.

Riber er kaptajn, og med sin unge hustru rejser han til London, hvorfra de skal sejle over Atlanterhavet med skibet Orion. I London møder de bekendte af Riber, og det går op for Ory, at han har haft et liv før hende, endda en kort forlovelse. En aften er de ude, og flere letlevende damer hilser på Riber, selv om han ignorerer dem.

For Ory er, der er uskyldig, uvidende og troende, er det et sandt chok at opleve det liv, Riber plejer at føre:

Det var, som hun havde siddet midt i Lastens og Syndens, ja, i selve Satans enevældige Rige, og hun følte sig besmittet og meddelagtig ved at ha vært Tilskuer.

Riber forskrækkes over hendes voldsomme reaktion og forsvarer sig:

… jeg har vært moralsk, om jeg end naturligvis har levet en Del.

Men Ory accepterer ikke Ribers erfaringer:

Sligt et Liv han havde ført! Sølet sig i Last og Smuds og Væmmelse.

Resultatet bliver, at de to ægtefæller kommer stadigt længere fra hinanden, og forholdet ender katastrofalt.

En stor del af romanen består af dialogen melle ægtefællerne, uden filter og uden at de forstår hinanden. Amalie Skram blev selv gift med en kaptajn  ca. 1863 og drog med ha til England og siden på langfart. Tydeligvis har hun opholdt sig i London.

Men fra Fabriksskorstenene langs Strandbredden og fra Damperne paa Søen væltet der ud Masser af kvælende Kulrøg, der sved hende i Øjnene og gav hende Svovlsmag paa Tungen.

Også livet til søs er velbeskrevet. Konflikten mellem ægtefællerne hører datiden til, men viser et fængslende billede af, hvor brutalt mennesker kan behandle hinanden selv med de bedste intentioner. Herudover kan man let aflæse en betydelig kritik af kvinderollen og af ægteskabet.

Saa nedsyltet i Griseri er hun altså – Naturligvis – hun har jo vært gift et Par Aar.

Forraadt

Amalie Skram

Tekstudgivelse, efterskrift og noter af Janet Garton

Danske klassikere

197 sider

Gyldendal

Udgivet: 02.02.2021/1892

Birte Strandby