En lille interessant udgivelse med en præsentation af kriminalitet og straf i Dagens Danmark – og særlig aktuel her lige op til folketingsvalget i juni, hvor nogle partier jo har nedsættelse af den kriminelle lavalder med i valgtruslerne.

Vi begynder med historien: Den første danske straffelov er fra 1200-tallet, og hensigten var at dæmme op for de drab der fandt sted i forbindelse med for eksempel slægtsfejder, hvor familier skiftedes til at hævne sig. Skandinavien er tidligt ude med hvad man vel kan kalde humanitær strafferet, om end dødsstraf i fredstid først afskaffes i 1930.

Strafferetshistorien i de nordiske lande og England gør sig bemærket ved allerede i 1500 – 1600 tallet ikke at godkende tilståelser eller vidnesbyrd afgivet under tortur. Til gengæld skulle strenge straffe og offentlige henrettelser tjene til afskrækkende eksempler, men forfatterne stiller spørgsmålstegn ved, om det virkeligt var effektiv kriminalitetsforebyggelse.

Lovgivningen er en side af sagen, men bogen berører også, hvordan befolkningen over tid har ændret holdning til eksempelvis skatteunddragelse og spirituskørsel. Kriminologisk forskning fastslår, at kriminalitet overvejende begås af unge mænd, at megen kriminalitet begået i ungdommeligt overmod ikke straffes eller registreres – og konkluderer dermed, at en art ungdomskriminalitet måske ikke er afvigende fra normen. Da megen kriminalitet således er et ungdomsfænomen, kan man spørge, om straf er en løsningsmulighed, selvom en forurettet parts ’retsfølelse’ ikke skal underkendes. Ordet ’retsfølelse’ omtales i øvrigt med en vis arrogance, og forfatterne langer ud efter borgernes ringe vidensniveau på området.

I bogen gøres der meget ud af at gennemgå kriminalitetens fordeling på danskere, indvandrere og efterkommere foranlediget af mediedebattens jævnlige påstand om kriminelle indvandrere, og når tallene korrigeres for socioøkonomisk baggrund og alder, er der heller ikke meget at komme efter.

Også tiden efter strafudståelse har været under luppen, og. det viser sig, at indkomsten falder markant efter en dom, ligesom de straffede siden har reduceret sandsynlighed for at score en kvinde fra de højere sociale lag.

Alt i alt en fornuftig belysning af forbrydelse og straf i kongeriget og en afvæbning af de gængse fordomme indbydende skrevet, så det næsten kan lignes ved underholdning.

Bent Jensen, Ditlev Tamm, Torben Tranæs

Rockwool Fondens Forskningsenhed

160 sider

Gyldendal

Udgivet: April 2015