Bo Lille er en produktiv herre, der tidligere bl.a. har udsendt flere digtsamlinger med Haiku-digte.
I bogens forord gives en kort forklaring på hvad et Haiku digt er. Det blev først publiceret omkring 1600 tallet i Japan, og Haiku betyder et spøgefuldt vers. Digtet er ultrakort og består af tre verselinier med henholdsvis fem, syv og fem stavelser. Må ikke indeholde rim eller rytme, og ofte er det et øjebliksbillede fra naturen, der tegnes. Især vejrets forskelligheder og naturens beboere: blomst eller fugle bliver meget besunget, men uden følelser og metaforer.
Ligesom i Bo Lilles samling fra 2005: Haiku på dansk – med skævt smil og skæve øjne, er nærværende samling delt op i fire afsnit med karakteristika fra de fire årstider: vinter, forår, sommer og efterår.  I nærværende samling er der ikke lavet overskrifter til hver digt, men digteren lader digtet tale for sig selv. Der er mange digte og langt de fleste synes at opfylde de skrappe krav. Det er en hyldest til Hal sø og dets rige fugleliv med en smuk fauna:
To små erantis/ op gennem et vissent blad/ Solen titter frem og et andet som lyder: Solsortesangen/ så svimlende som himlen/med vinger af lys.
Der er enkelte ret følelsesladede digte, men som helhed en ganske fin samling med et hav af observationer af naturen og de fire årstiders bestandige vekslen.
For djævlesjæle – Haiku til almen vederkvægelse

Lille, Bo

mellemgaard, 2012

160 sider

Anmeldt af Hella Sylvest