Foredragsholder, underviser og tidsekspert Trine Kolding har udgivet en fagbog om fokus. I ”Fokus: Sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne” hjælper hun alle os, der ind imellem kæmper med koncentrationen. Det nytter nemlig ikke at frigive mere tid, hvis man ikke kan holde sit fokus. I erkendelse af dette, har Trine Kolding derfor valgt at skrive en bog med hjælp og værktøjer, du kan anvende både i privatlivet og på jobbet.  

Forfatteren er er uddannet fra CBS og Danmarks Pædagogiske Universitet, ligesom hun er certificeret coach. Hendes formidlingsmæssige kompetencer er da også både fine og pædagogiske. ”Fokus: Sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne” er en lettilgængelig bog, der veloplagt anskueliggør de udfordringer vi kæmper med, når det gælder opmærksomheden. Trine Kolding forklarer problematikkerne ud fra konkrete eksempler taget fra hverdagslivet og ud fra teori om hjernen, psykologi og ud fra forsøg. På baggrund af det giver hun læseren en lang række redskaber til at optimere sit fokus. Derved vil man fx få et større udbytte af sin arbejdsindsats og nærværet vil øges. Det giver generelt glæde og ro i tilværelsen, når der er et øget fokus. 

Undervejs bliver der aflivet en række myter og cementeret anden vigtig viden, som vi er nødt til at holde os for øje, når vi skal passe godt på vores hjerne og vores mentale velbefindende. En af bogens pointer er fx, at multitasking ikke er hensigtsmæssigt. Det er langt bedre at koncentrere sig om én ting ad gangen. Det øger fokus. 

Trine Kolding hjælper gennem opgaver og afklarende spørgsmål læseren med at finde ind til nogle nyttige strategier. Der er nemlig ikke to personer, der fungerer fuldstændigt ens når det gælder at skærpe fokus. For nogle virker det fx at have stille baggrundsmusik, når der skal arbejdes, mens andre er nødt til at benytte ørepropper eller støjreducerende høretelefoner med hvid støj. 

De digitale medier er en af årsagerne til, at vi kan være udfordret på fokus og nærvær. Men det er der også råd for. Det kræver planlægning og struktur. Heldigvis indeholder de digitale devices også selv nogle redskaber, der kan hjælpe dig til at få overblik og styre forbruget af apps. 

Trine Kolding adresserer også de overspringshandlinger, der fylder hos mange af os. Hun sætter ord på hvordan, man kan forebygge dem. Her er det ligeledes vigtigt med at sætte nogle rammer og regler for sig selv. Der gives 17 strategier til at snyde hjernen i gang. Samtidig understreges det, at man skal kende sine triggere dvs. dét, der udløser overspringshandlingerne. 

Der er ifølge forfatteren brug for en øget forståelse for, at evnen til at være koncentreret og opmærksom er noget, man til stadighed skal træne og vedligeholde. Det kommer ikke bare af sig selv. Vi skal også vænne os til at give hjernen fri og turde at kede os for en stund. Det er slet ikke farligt. Men mange af os har desværre fået en tendens til at søge tilfredsstillelse ved hjælp af mobiltelefonen, når vi keder os. De sociale medier udløser nemlig et skud af signalstoffet dopamin. Trine Kolding anbefaler b.la. meditation og brug af Nir  Eyals 10 minutters regel med henblik på at få større udholdenhed. 

Bogen indskærper, at alle kan øve sig i gradvist at fokusere. Det kræver, at vi håndterer et ubehag i starten. Men det vil lønne sig i længden. Måske kan man læse et kvarter i en bog til en start og bygge på lidt efter lidt? Hvem vil ikke gerne kunne koncentrere sig længere og derved få læst endnu mere litteratur? Det siger sig næsten selv, at denne bog er yderst nyttig for mangen en læser. Den er tilmed lettilgængelig og yderst velformidlet. Tilbage er kun at sige: Hold dit fokus og få bestilt bogen her! 

Læs mere på forfatterens hjemmeside: https://trinekolding.dk/ 

Fokus: Sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne

Forfatter: Trine Kolding 

Forlag: Gyldendal 

215 sider. Hæftet. 

Udgivelsesdato: Den 10. 1. 2022  

Anmelder: Nønne Lønne Votborg