Den måtte komme: håndbogen i lobbyisme. Det er et begavet stykke værktøj, ikke kun til den politiske lobbyist, men generelt til den der gerne vil igennem med et projekt eller måske indhente fonds- eller EU-midler. Grundbudskabet er: bliv venner med magten, den lovgivende, den udøvende og pressen. Det kan man blive på flere forskellige måder afhængigt af, om man er en forening, en ngo, en virksomhed eller et fagforbund.

Uber

Flyt magten byder på mange eksempler på lobbyisme, blandt andet er der en gennemgang af Dansk Taxi Råds lobbystrategier, da Uber meldte sig på banen. Der var tre strategier:

Stop konkurrenten – det skete med demonstrationer, mobilisering af politikere og effektiv brug af pressen.

Forsink konkurrenten – det gjorde man ved gennemførelsen af mange retssager.

Overhal konkurrenten – her fandt løsningsrettede forhandlinger sted om modernisering af den forældede taxalov.

Ikke alle virksomheder og foreninger gør det lige godt. Der er nye krav om fleksibilitet og pressesamarbejde – også for gamle hæderkronede organisationer, og hvad kan man forvente af en moderne frontfigur? Er det godt nok at være dygtig og medlemsvalgt, eller skal man også kunne tale med pressen, måske endda helst være en person, der bliver spurgt af pressen, hver gang bestemte emner kommer på banen. Skal frontfiguren vælges eller ansættes, og må vedkommende selv sætte sit hold, eller skal bestyrelsen bestemme det?

… organisationer med en dygtig ansat direktør i spidsen, der sætter sit eget hold, indimellem forekommer mere i pagt udi interessevaretagelse end der, hvor medlemsvalgte topfigurer sidder fuldtids på ledelsesgangen.

Det er vigtigt for organisationen også at overveje, om det er landspolitikere der skal kontaktes, eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at interessere sig for lokalpolitikerne. Ligeledes skal man sikre sig at have en konstruktiv grundfortælling. Det er både et løfte og et ledelsesværktøj og et sted at holde sit fokus. Men med afsæt i denne grundfortælling kan ens organisation fint indgå i alliancer med andre organisationer. Det vil give mere slagkraft og måske bedre adgang til politikere man ikke historisk set har noget til fælles med.

For eksempel har Rederiforeningen en alliance med Det Økologiske Råd om mindre svovludledning fra skibe. To så forskellige samarbejdspartnere gør nok også et vist indtryk politisk, uanset om de henvender sig til rød eller blå blok Det er i den forbindelse smart at se på, hvilke samfundstemaer man kan koble sig på for at få gennemslagskraft. Kan man som lokal sportsforening slå på behovet for sundhed, eller måske forbedret integration?

Alliancernes ABC omfatter ti punkter herunder hvordan man skriver alliancens mål ind i tidens samfundsdiskurser, så man også kan sælge målet som vindersag for regering eller borgmester. Alliancen må hellere indgås med usædvanlige partnere end ligne en fætter-kusine-fest, og de eventuelle interne stridigheder holdes – internt. Punkterne på dagsordenen reduceres til det ene, vigtige, og alliancen synes målrettet.

Flyt magten har tips og ideer som alle kan bruge, og det er ret underholdende læsning, men er lobbyisme skadeligt for demokratiet?

Susanne Hegelund og Peter Mose

Flyt magten

Sådan bliver du en god lobbyist

328 sider

Gyldendal Business

Udgivet: Marts 2017

Birte Strandby