Her er den fulde, sandfærdige fortælling om Kaptajn Carlsen og hans skæve skib, rigt forsynet med fotografier og i øvrigt iført spændende, dynamisk layout.

Kaptajn Carlsens fortalte sin egen version til Bjarne Bekker i 1976, og det er den der formidles. Desuden bedriver Bekker lidt slægtsforskning og finder fotos alle vegne, så bogen bliver næsten til en biografi om vor berømte landsmand.

Kaptajn Carlsen var flagskipper i Isbrandtsen, der i begyndelsen af halvtredserne var USAs største rederi med mere end 70 skibe. Den opmærksomme læser vil vide, at Isbrandtsen var fætter til Mærsk Mc-Kinney Møller, og at familieskabet gav knuder i rederibranchen, men det er en anden historie.

Trods dårligt vejr får Carlsen og Flying Enterprise ordre til at forlade Hamborg og sætte kurs mod USA, selvom skibet ikke er færdiglastet. Flying Enterprise render ind i en vinterstorm og havarerer på Atlanten den 28. december 1951. Der er ti passagerer – immigranter på vej væk fra et krigshærget Europa – og 40 besætningsmedlemmer. Den 29. december får de ombordværende besked på at springe i vandet fra agterstavnen, hvorefter de samles op af de fem skibe, der er kommet Flying Enterprise til hjælp.

Carlsen bliver om bord på skibet der har stadigt mere slagside, og først den 10. januar kl. 15.20 springer han i vandet fra toppen af den nu vandrette skorsten. Kl. 16.15 er Flying Enterprise sunket helt – med sin last af guld, breve, jern og zirconium.

Flying Enterprise og kaptajn Carlsen får en forrygende opmærksomhed fra medierne, og også en del fra US Navy, der gerne vil holde øje med lasten som angiveligt skal anvendes til det amerikanske atombombeprogram.

Historien om Flying Enterprise er ægte spændende, og der er mange glimrende fotografier af skibet med og uden slagside. Kaptajn Carlsens familie fylder rigeligt i sammenhængen. Til gengæld er dokumenterne fra søforhøret nok så interessant læsning:

This was certainly an act which, under the circumstances, must be considered beyond the call of duty and an outstanding example of the best traditions of the sea.

Bjarne Bekker

Flying Enterprise & Kurt Carlsen

176 sider

Bekkers Forlag

Udgivet: 2011

Birte Strandby