Dette er en lille, letlæst bog, der fortrinsvis handler om følelser. Forfatteren gennemgår følelserne; glæde, vrede, ked af det, misundelse, angst og jalousi. Hun kommer med gode eksempler på den følelsesmæssige substans de nævnte følelser kan have og gode råd og ideer til, hvordan man kan håndtere disse følelser på en konstruktiv måde.

For eksempel foreslås det at undersøge substansen af sin vrede og hvilke sårbare følelser, der ligger bag, eller at lægge afstand til sine tanker og ikke lade dem være lig med virkeligheden. Et andet eksempel kunne være opfordringen til at udtrykke sine ønsker eller at holde ud når følelserne bliver stærke.

Jeg synes at det er en rigtig fin bog. Man bliver glad af og for at læse Ilse Sands bøger, fordi hun har et meget klart og tydeligt sprog med genkendelige eksempler, hvor det er nemt at følge med i hvad hun mener, og meget af det hun beskriver er genkendeligt.

Ilse Sand kan beskrive nogle klare gode råd vedrørende følelser, så man som læser i hvert fald føler at man får noget med sig, både til refleksion og helt praktisk som inspiration til hvad kan stille op i en given situation.

Et lille forbehold til min anbefaling af bogen ligger i at noget af indholdet ikke er uddybet nok eller bliver lidt overfladisk. Et eksempel på dette kan være afsnittet om jalousi, som fylder tre sider og hvor det påstås at ”Dybest set er jalousi en angst for at blive udkonkurreret”. Er jalousi nu også det. Min erfaring er, at det er det for nogle og for andre er det ikke. Det bliver for unuanceret. Det samme gælder afsnittet om angst – på fire sider – det er i mine øjne slet ikke nok taget i betragtning af hvor betydningsfuld en følelse angst er, også for andre følelser.

Bogen vinder dog i de lidt længere afsnit, og gennem de mange konkrete tiltag og anvisninger, som giver læseren mulighed for at gøre noget i forhold til en konkret følelse eller situation.

Sproget er dejligt, let og forståeligt for alle. Og bogen kan være inspirerende for mennesker, der har svært ved at genkende sine egne følelser og skelne imellem dem. Der gjort en indsats for at hjælpe læseren til at kunne forholde sig til hvad der er op og ned i følelsernes labyrint.

Ilse Sand

Find nye veje i følelsernes labyrint

123 sider

Forlaget Ammentorp

  1. udgave 2016

Gitte Sander