Oscar Brenifier har tidligere udgivet Hvad tænker du om livet? og Hvad tænker du om rigtigt og forkert? (dansk 2010). Begge bøger er beregnet på at læse sammen med børn eller eventuelt af børnene alene. Filosofi med børn i skolen er i stedet lærerens bog og handler om, hvordan man får fremmet filosofisk tankegang hos børnene – altså støtter dem i at tænke selv, at være sig selv og at være og tænke i gruppen, det vil sige det intellektuelle, det eksistentielle og det sociale aspekt. Bogen har en kort indføring i lærerens rolle som den der fremmer og strukturerer børnenes argumenter og dermed deres debat. Og der er naturligvis vejledning til, hvordan man evaluerer effekten af den filosofiske tænkning.

Der er ikke taget særskilt stilling til, hvilke aldersklasser øvelserne passer bedst på, men de letteste af øvelserne kan sagtens anvendes i de små klasser.

Vi begynder med de lette øvelser: Hvornår er det godt? Hvornår er det ondt? – at slås, at snyde andre, at hævne sig?

En middelsvær øvelse er for eksempel at problematisere:

Enhver har ret til egen mening.

Man kan altid gøre noget bedre.

Og til de svære hører blandt andet øvelsen Moralsk bedømmelse: Svar ja eller nej til for eksempel følgende spørgsmål:

Bør jeg hjælpe en person, der ikke vil hjælpes?

Enkelte udsagn virker lidt påfaldende i det hierarki- og autoritetsløse danske læringsmiljø:

Læreren ved, hvad han taler om.

Hvornår er det godt – at være ulydig?

Der er også spørgsmål om tro og viden, og generelt er det en ukompliceret og anvendelig håndbog for lærere og/eller forældre.

Filosofi med børn i skolen – 45 øvelser

Oscar Brenifier

Oversat af Nina Karrebæk Schwenn

124 sider

Mindspace

Udgivet: 15.08.2011

Birte Strandby