Krisetider: Trond Gram ser nærmere på fem norske bankkriser. Nogle af kriserne ramte også Danmark, og krisen i 2008 ramte som bekendt hele den vestlige verden. I bogen beskrives krisernes opståen, bankernes og statens reaktioner og arbejdet med at dæmme op for krisen. Krisen i 2008 i Danmark er beskrevet af blandt andre Christen Sørensen  i Finanskrisen – Kleptokratiets konsekvens.

Den første krise er Arendalskrakket i 1886, der i høj grad handler om en enkelt mands svindel med betroede midler. Skibsreder Herlofson var medstifter af Arendals Privatbank, der mod tvivlsom sikkerhed ydede lån til især lokale redere i så stort omfang, at der i 1884 var et skib for hver tiende indbygger i Arendal. Den arendalske flåde kom i hård konkurrence, og Herlofsons egne skibe sejlede med tvivlsomme og tabsgivende laster. I princippet gik Herlofson konkurs i 1878, men skjulte det så godt, at man først opdagede det i 1886, hvor Arendals Privatbank gik konkurs. Krisen kom uventet, og der fandtes ikke beredskab til at forhindre, at krisen bredte sig til Grimstad og Stavanger, men efterfølgende erkendte man behovet for et bedre tilsyn, og Arendalkrisen blev optakten til den første kontrol med bankvæsenet.

Den næste krise, Kristianiakrakket, sætter for alvor gang i værktøjer, der muliggør statens indgriben. I 1900 midt under krisen ansætter man eksempelvis den første sparekasseinspektør – som forfatteren bemærker 20 – 30 år efter, at en sådan er blevet en del af svensk og dansk banktilsyn.

Men det går ikke kun dårligt. Fra 1889 til 1913 stiger bruttonationalproduktet med 75% – lige før 1. Verdenskrig igen skaber uro i bankverdenen og baner vejen for krisen i tyverne.

Med tiden bliver beredskabet bedre. I 1980’erne køber staten sig ind i bankerne, efterfølgende oprettes Statens finansfond og Statens obligasjonsfond, og senere skal norsk bankvæsen vise sig at være blevet ganske robust.

Islændingenes bankeventyr og de konkrete resultater af punkteringen af det amerikanske boligmarked beskrives også i bogen, ligesom forfatteren diskuterer det problematiske i, at bankens overskud tilfalder de få, mens en konkurs altid bliver samfundets problem. Bogen slutter optimistisk med en forventning om, at finansmarkedet nu er mere effektivt og mindre sårbart.

Fallitt – Norske finansielle kriser

Trond Gram

265 sider

Res Publica

Udgivet: Februar 2015

Birte Strandby