En modstandsmands erindringer

Der er mere saltvand end beretning om modstand under det tyske besættelse af Danmark. Bogen har Holger Smiths barnebarn, Jacqueline Landau, fået udgivet. Hun elskede som barn at høre sin morfar berette om sit eventyrlige liv. Han fulgte hendes opfordring til at skrive det altsammen ned. Det gjorde han så i en alder af 71 år i 1980.

Læseren skal igennem 225 sider af de næsten 300,  før beretningen om modstandsarbejdet begynder.

De foregående sider handler om en munter  barndom i Svendborg og derefter om Holgers ti år til søs, de fleste i sejlskibe fra Thurø og Marstal. Holger var ikke mere end 15 år da han påmønstrede den første skonnert. Senere blev det  til en kort tid i motorskibe, inden han i 1935 gik i land.

Holger Smith kom viden om med skibene. Det var dengang det tog sin tid at laste og losse, og derfor der var rige muligheder for diverse oplevelser i havnebyerne.

Holger Smiths hukommelse har været ganske utrolig god. For alt han kommer ud for er beskrevet med mange detaljer. Og et eller andet er nok en sang fra de varme lande. Retfærdigvis skal det med, at han giver et troværdigt  billede af det barske liv for søfolk  dengang, som så vist ikke var bare det rene eventyr og romantik i havnene.

Efter 9. april 1940 glider Holger Smith ind i modstandsbevægelsen i København. Hans dæknavn er Fabrikanten. Han er med i aktioner mod tyskerne og det er flere gange lige ved at gå galt. Stikkere bliver dræbt. Hans lillebroder, John, bliver taget af Gestapo, og Holger gør sig store anstrengelser for at få ham befriet. Måden har forsøger det på er naivt, indrømmer Holger Smith.

Fabrikanten – Sådan var det bare

Erindringer, historie 

Holger Smith

303 sider, ill.

Forlaget mellemgaard 

Anmelder Bjarne Gregersen