Sidste nyt fra Slavoj Žižek der denne gang afdækker, diskuterer og komplicerer begrebet ’begivenhed’.

’Begivenhed’ der på dansk har positive konnotationer skal ifølge Žižek opfattes bredere, og det kan være både en naturkatastrofe, en Hollywood-skandale, en voldsom politisk forandring. Som sædvanlig tager Žižek udgangspunkt i en af de fantastisk mange referencer, den mand råder over og bruger Agatha Christies 4.50 from Paddington som eksempel: ’Begivenheden’ er det mord, der begås i begyndelsen af krimien, det vil sige noget chokerende, ude af kontekst – noget der sker pludseligt og uforudset.

Hermed lander vi i et af filosofiens grundlæggende spørgsmål: Sker alting på grund af noget andet, eller kan der faktisk opstå noget af intet?

Således bevæbnede med flere tilnærmede definitioner præsenteres vi for både Donald Rumsfelds overvejelser før angrebet på Irak og Žižeks udlægning af Lars von Triers Melancholia, der viser publikum fire forskellige måder at reagere på, når man står overfor den ultimative ’begivenhed’.

Med til ’begivenhederne’ hører således også syndefaldet, som Žižek med baggrund i Hegel beskriver som en overgang fra dyreliv til menneskeliv eller med St. Augustins ord: God judged it better to bring good out of evil, than to allow no evil to exist.

I sine bestræbelser på at udlægge forskellige begivenheder kommenteres også nazismen og nogle af dennes nutidige resultater: Højere etiske standarder for menneskerettigheder og international retfærdighed. Žižek understreger, at det naturligvis ikke på nogen måde retfærdiggør nazismens forbrydelser, men at det giver os muligheden for at undgå de sygelige følgevirkninger af religiøs fundamentalisme.

Undervejs i dette mangefacetterede værk, der også rummer vulgære vittigheder og usmagelig haiku digtning, diskuteres objektivitet og subjektivitet, og Žižek forkaster enhver form for accept af skæbne. Efterfølgende er han guide på en tour de force i Platon, Descartes og Hegel, der angiveligt står for filosofihistoriens tre eneste ’begivenheder’.

Yderligere argumenterer Žižek for det moralske i forbrydelse, og skønt han langtfra er let at læse, så må man bøje sig for, at han hver gang producerer nye, gennemtænkte ideer og forklaringer, der kan provokere og forvirre læseren.

Event – Philosophy in Transit

Slavoj Žižek

212 sider

Penguin Books

Udgivet: 2014

Birte Strandby