Hvorfor er Europa verdens smørhul – i hvert fald indtil videre? En verdensdel med solide institutioner, demokrati og næsten ingen korruption. Det giver Jørgen Møller et bud på, og det har noget med krig at gøre. Intet er så effektivt som krig og konkurrence, når der skal udvikles, og samtidigt er også skatteudskrivningen blevet dygtigt udviklet undervejs.

Ydermere har modsætningsforholdet mellem kirke og stat, mellem religiøs og verdslig magt været en del af årsagen til Europas status i dag. Jørgen Møllers udgangspunkt er, at Europa med den moderne markedsøkonomi, den moderne retsstat og det moderne demokrati er grundlagt i middelalderen. Dengang var Europa en række konkurrerende territorialstater og byer der konkurrerede militært, politisk og økonomisk. Kirken bestemte også noget, eksempelvis privat ting som ægteskab, dåb, begravelse, og her kunne monarkerne ikke blande sig, hvorfor deres magt aldrig blev total.

Den status adel og rige borgere havde – og deres rettigheder var grundlaget for en basal respekt for individets rettighederne, og det kom senere til at omfatte andre grupper.

Protestantismen har også haft afgørende indflydelse. Reformationen var en reaktion på kirkens position som monopol, og som også Max Weber skriver, så er protestantismen en rigtig god grobund for industriel udvikling. Spinning Jenny må have været protestant.

Magna Carta var et andet trappetrin på europæernes vej mod medbestemmelse. Magna Carta rummede en begrænsning af monarkens magt og gjorde plads til andre gruppers medbestemmelse. Det samme gjorde skatteinddrigelse: ingen skat uden politisk repræsentation, og dermed skabtes de to kamre og det senere demokrati. Efter englændernes overhus kom det spanske Cortes til og senere de tyske Landtage. I Danmark skabte Frederik den 3. i stedet enevælden, så der fik vi ingen førerplads.

Bogens sidste del handler om Rusland, zar Peter, der havde ambitionerne om en lignende udvikling men manglede en borgerlig middelklasse, og Kina der havde alle mulighederne samt trykpressen, krudtet, kompasset men droppede opdagelsesrejser, gjorde oceansejladser ulovlige, glemte alt om skibsbygning og opgav positionen som økonomisk kraftcentrum i 1400-tallet. Måske vender kineserne tilbage som økonomisk kraftcentrum senere.

En lignende udlægning finder man i Niall Fergusons Civilization – The Six Killer Apps of Western Power.

Jørgen Møller

Europa

Tænkepause

60 sider

Århus Universitetsforlag

Udgivet: Oktober 2016

Birte Strandby