Hvad er det, vi skal med kunst og kultur, og hvordan har den det i det danske samfund?

Vores kulturinstitutioner, museer, teatre, biblioteker, arkiver, biografer, oplever i stigende grad krav om at møde publikum på publikums egne præmisser. Det fungerer fint for mange museer der har voksende besøgstal. Men samtidigt beskæres støtten til kulturen – DR er for eksempel nyligt blevet beskåret med 20% – og mange mindre institutioner må satse på frivillige og fonde.

Merete Sanderhoff har interviewet 42 mennesker – kulturaktører – blandt andre Claus Ladegaard, Knud Romer, Mette Bock, Olafur Eliasson, Rane Willerslev, Bente Sorgenfrey, Bertel Haarder om forventninger til kunst og kultur i Danmark og stillet dem fem spørgsmål om kulturen, herunder

Hvilket kulturelt danmarkskort vil du gerne give videre til de kommende generationer?, Har vi brug for armslængdeprincippet i forvaltningen af kultur? og Hvad mener du, vi kan undvære i dansk kultur?

Det har givet en lang række interessante besvarelser. Kasper Holten ønsker en kulturel infrastruktur, herunder muligheden for at alle tilbydes kunst og musik, blandt andet med baggrund i, at det nu kan dokumenteres, at det at spille i orkester forbedrer muligheden for at lære dansk og matematik.

Gitte Ørskou, direktør for KUNSTEN i Aalborg, er bekymret for om armslængdeprincippet har medført, at kun ganske få politiske partier har kultur på programmet, mens andre finder, at politikere betragter kulturen som et område der er let at beskære. Her er Marianne Jelveds kommentar, at netop det er en fejl: Man kan jo ikke springe tredje akt af Napoli over …

Spørgsmålet om, hvad vi kan undvære i dansk kultur opfattes vidt forskelligt af de adspurgte: en enkelt svarer, at politisk topstyring kan undværes, en anden mener, at vi skal skære i bidrag til internationale kulturpuljer, en tredje taler imod ensretning af kulturen, mens sample- og komponistduoen Den Sorte Skole mener, at mediernes indflydelse skaber ensartethed og styrer indholdet, og Thore Davies, Initiativtager til Center for Signifikante Oplevelser, siger konkret, at de 77 millioner kroner kulturinitiativet Kend dit land har fået til at fragte folkeskoleelever rundt i busser er skudt ved siden af. Konservative Merete Scheelsbeck mener på sin side, at hvis der var noget der kunne undværes, så var det nok alleredet sparet væk.

Med 42 x fem kommentarer har vi her en ganske pæn kortlægning af det kulturelle landskab. Et af de svære punkter er økonomien: hvor kommerciel må kunsten være? Skal teatret kunne løbe rundt? Et spørgsmål om kultur rummer alle relevante elementer til en kvalificeret debat om kulturen som politisk medspiller.

Et spørgsmål om kultur

Kulturpolitikken til debat

Merete Sanderhoff

276 sider

Gads forlag

Udgivet: 2019

Birte Strandby