Anne får konstateret kræft. Hendes to børn tager det i første omgang med sindsro. Især hendes datter, Sigrid, der er læge, stiller fornuftige spørgsmål til diagnose og behandling.

Sigrid har sit at slås med. Hendes far, Annes mand, fik en blodprop første gang, da Sigrid var syv år gammel, og hele hendes barndom har handlet om farens sygdom:

Min mor har i hvert fald glemt mindst fem fødselsdage, jeg husker bedst den, hun glemte, da jeg fyldte femten.

Sigrid forsøger at nærme sig sin mor, Anne forsøger at nærme sig sin datter, men de er ikke på samme bølgelængde, og vejen er brolagt med misforståelser. Sigrid har selv børn. Teenagedatteren Mia, som hun fik sammen med Jens, svigtede både hende og barnet. En ny mand tog sig af mor og barn, men Sigrid elsker stadigt Mias far, selvom han svigtede grusomt. Forholdet til Mia kompliceres af Mias genvundne begejstring for den far, der ikke var til stede i hendes barndom, og Sigrid føler sig svigtet af både sin mor og sin datter.

Utilfredsstillende kommunikation og sårede følelser fylder det hele, når de to hovedpersoner, Anne og Sigrid, forsøger at række hen over fortidens svigt og blive forsonede, inden døden indtræffer. 

Helga Flatland formidler fantastisk, så man let kan indleve sig på skift i de to fortællere, mor og datter, og man aner også, hvor de sidder fast, hvorfor de forstår hinanden så dårligt. Undervejs møder vi nogle af Sigrids patienter, blandt andet en skrøbelig, gravid, psykiatrisk patient, som Sigrid går langt for at støtte, men som hun i virkeligheden har vanskeligt ved at hjælpe.

Flatland belyser, hvordan vi taler sammen, og hvorfor vi gør det dårligt.

Et liv forbi

Helga Flatland

Oversat af Karen Fastrup

260 sider

Tubine

Udgivet: 27.08.2021

Birte Strandby