Forfatteren til Submarino har udgivet en roman, der også omhandler de magtesløses magt. Nemlig magten til at påvirke sine børn såvel direkte som i den skræmmende position som rollemodel.

Hovedpersonen, jeg-fortælleren, bor sammen med sin far – eller rettere flytter rundt sammen med sin far. Faren lever i det skjulte og oftest af sort arbejde, men er samtidigt ansvarfuld, kærlig og omsorgsfuld overfor sønnen, og han underviser ham omhyggeligt og begavet, omend på baggrund af værdinormer der divergerer en anelse fra dem vores samfund sædvanligvis dyrker.

Det er en speciel tilværelse uden de materialistiske muligheder, som andre danske børn har, og i visse situationer er drengen mere udsat for anløbne kammerater og pædofile, der forveksler fattigdom med manglende beskyttelse.

Romanen følger drengen fra han er syv år gammel til han er ca. tyve år gammel og ved at blive anerkendt kunstmaler. Tilværelsen er dramatisk med flugt, drab, sindssyge og assorteret småborgerlighed, og især det sidste bliver svært at tackle for drengen.

På Louisiana Litteraturfestival (3. september) mødtes Kirsten Thorup, der netop har udgivet ’Tilfældets gud’, med Bengtsson i enighed om, at deres to hovedpersoner repræsenterer hver sin pol: Thorups heltinde står for gennemført materialisme, mens Bengtssons faderskikkelse udfyldes af en, der står for alt det modsatte. Desværre fik debatten ikke afklaret, hvem der vandt kampen. Men Bengtssons roman ender trods alt på en optimistisk tone.

I øvrigt fungerer det fremragende at se verden gennem først drengens og senere teenagerens øjne. Bengtsson ved meget om sine medmennesker, og når man har læst romanen, følger man også selv, at man ved lidt mere.

Jonas T. Bengtsson

383 sider

Rosinante

Udgivet: 16.09.2011

Birte Strandby