Hvad er menneskets værdighed, og hvorfor er den vigtig?

Forfatteren indleder med en fortælling om en dværg, der vælger at lade sig bruge i dværgkastning. Dværgen mener, at det er ok, fordi det er hans eget valg. Forfatteren mener, at værdigheden ryger i det øjeblik, man vælger at lade sig bruge som en ting. Lignende synsvinkler kan man anlægge på forskellige former for prostitution: hvornår er der øjenkontakt og ligeværdighed, hvornår er den prostituerede et objekt?

Videre hører vi om en domsafsigelse, hvor dværgkastning forbydes, og spørgsmålet er her, om retten tager værdigheden eller friheden til at vælge fra dværgen?

Det samme kan man spørge om, når man forbyder kvinder at gå med tørklæde. Bekræfter man en kvindes værdighed, eller fratager man hende retten til selv at bestemme?

Den schweiziske filosof Peter Bieri gennemgår begrebet menneskelig værdighed i alle dets nuancer, det vil sige som selvstændighed, som møde, som agtelse for intimitet, som sanddruhed, som selvagtelse, som moralsk integritet, som sans for det vigtige og som anerkendelse af endeligheden. Det kan umiddelbart lyde tungt, men forfatteren er klar i mælet og har mængder af gode, velkendte eksempler fra film og romaner. Således omtales Orwells ‘1984’ flere gange, fordi hovedpersonens værdighed er under beskydning fra både samfundet og magtfulde personer. Samfundet kan fratage (eller give) rettigheder til et menneske, og rettigheder er et værn mod afmagt. Afmagt er en form for ydmygelse og fratagelse af værdighed. Orwells hovedperson er desuden udsat for en chef der nyder andres afmagt, en mand der bevidst krænker andres værdighed.

Det kan også krænke ens værdighed, hvis man er uden arbejde, eller hvis man får det forkerte arbejde, som hvis man er højtuddannet og nødt til at tage ufaglært arbejde, som man måske opfatter som fremmedgjort og fremmedgørende. Her er ens egen holdning afgørende for værdigheden.

Der er mange facetter i værdigheden. Børn har brug for beskyttelse, og omsorgspersonerne bestemmer niveauet. Det er en balancegang, og man kan let komme til at foretage valg for barnet, som det selv er modent til at tage, og så er det vel også en krænkelse af værdigheden? I samme boldgade oplever man det fænomen, at man propper folk ind i stereotyper og behandler dem derefter. Sådan kan man også krænke folks værdighed – hvis man ikke ser dem som de er uden særlige fordomme.

En anden vinkel på værdighed får man i romanerne Lolita og Professor Unrat, hvor hovedpersonerne har en sygelig afhængighed – og ‘hvor en konflikt mellem indre censur og den ukontrollerbare impuls hele tiden er mærkbar’. Det vigtige er her, at så længe kampen står på, er der værdighed.

Menneskets værdighed er i sandhed en mangfoldig størrelse, men Bieri beskriver og fortæller, så rigtigt og forkert bliver indlysende. Han er en levende fortæller og kommer rundt om livet på plejehjemmene, vejen til assisteret selvmord og tilværelsen i et fængsel. Her bliver man klogere, mens man læser.

En måde at leve på

Om mangfoldigheden i menneskets værdighed

Peter Bieri

Oversat af Kurt Darling Nielsen

381 sider

Forlaget THP

Udgivet: 2021

Birte Strandby