Asterix faldt som barn i troldmandens gryde med trylledrik. Med god ret kan det siges om Bertel Haarder, at han er faldet i Grundtvigs suppegryde. Som født og opvokset på Rønshoved Højskole som søn af et forstanderpar, der var svorne grundtvigianere.

Vi har Haarders egne ord for, at barndommen lagde en solid grobund for en livsanskuelse, som han bygger hele sit virke på. Det gælder de 40 år i Folketinget for Venstre og de 22 år på forskellige ministerposter.

Det står at læse i En frygtløs tænker af Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt. Her fortæller Haarder af karsken bælg om sit 78 år lange liv. Det er ikke en samtalebog, men en enetalebog. De to forfattere har holdt båndoptageren i gang uden øjensynligt at stille et eneste spørgsmål til Haarder eller til Bertel, som han kaldes alle 400 sider igennem. Det havde været forfriskende med lidt kritisk modspil. Og som det er nævnt i en dagbladsanmeldelse, må denne bog ikke tages som en biografi om den markante politiker. I en biografi ses der som bekendt også på bagsiden af medaljen.

Det er således Haarders udlægning af en lang række begivender i de seneste årtier, og hvordan han gennem sit politiske virke har påvirket dem og hvilke personligheder, der har påvirket ham. Ind imellem fortælles der om privatlivet, om hustru og børn. 

Vi læser om det såkaldte ungdomsoprør, som han observerede under sine studier i Aarhus, og det liberale menneske giver ikke meget for de marxistiske oprørere, og hvad det førte til af dårskab. Han oplever som lærer på Askov Højskole dens nedtur af samme årsag. Hans livs største skuffelse er, at måtte sige nej til at overtage forstanderposten på samme højskole nogle år efter. Det var ikke uden personlige omkostninger, at han 2001 til 2005 var integrationsminister, da han var udsat for smædekampagner af bl.a, de radikale og Politiken, ligesom det var endnu en skuffelse, at han efterfølgende ikke blev EU kommissær.

På en lang række felter fik Haarder succes og navnlig som undervisningsminister i to omgange følte han sig i smult vande og satte sig varige spor.

Bertel Haarder kalder sig en enspænder og fortæller, at han aldrig har tøvet med at tage særstandpunkter og være uenig med sine egne. Det gælder f. eks. i spørgsmålet om beskatning af gevinsten ved salg af boliger, og han håner de politikere, som af frygt for boligejernes stemmer ikke tør indføre en sådan skat. Han tager afstand fra folk i skattely, som dermed ikke viser samfundssind. Borgerlige-liberale politikere og ledere har forsømt at sige fra, når folk med magt og penge sidder i bestyrelser og giver hinanden bonusordninger og gyldne håndtryk, mener Haarder.

Haarder skrev under sit studie i statskundskab speciale om Grundtvigs berømte ord “Frihed for Thor såvel som for Loke”. Han mener, at han i hele sit virke og liv har handlet i Grundtvigs ånd, og dermed være forpligtiget til kæmpe for egne holdninger – med respekt for at andre kan mene noget andet.

En frygtløs tænker

Bertel Haarder

Forfattere Anne Knudsen og Steen Valgreen-Voigt 

422 sider

Udkom september 2022

Gyldendal 

Anmelder Bjarne Gregersen