Hvis elevers stemme skal have reel betydning, er det nødvendigt at skoler engagerer sig i at arbejde demokratisk og omskaber dette engagement til pædagogiske aktiviteter i de respektive læringsfællesskaber.

Med udgangspunkt i ovenstående formidler Elevers engagement i undervisningen seks metoder der kan anvendes til at involvere elever i deres egen personlige og sociale udvikling og til deres aktive deltagelse i skolens læringsfællesskaber. Metoderne er afprøvet, og de forskellige forløb beskrives med kommentarer om fordele og ulemper.

De seks metoder benævnes dels undersøgende metoder: spørgeskema, ufærdige sætninger, elev-interview og post-it og dels den associerende metode og den værdisættende metode. Den associerende metode omfatter begrebet fotorefleksion, det vil sige, at eleverne vurderer billeder af (ukendte) børn i bestemte skolesituationer. Det giver mulighed for, at eleverne kan associere til lignende situationer uden at give køb på deres egen urørlighedszone.

Ved beskrivelsen af hver enkelt metode, kommenteres på forberedelse, elevernes alder og betydningen af, at eleverne forstår, hvad svarene skal bruges til. Et problem kan opstå i forbindelse med tidsrammen. Hvor meget tid skal der afsættes til at diskutere og prioritere i elevgrupperne? Hvordan skaber man bedre betingelser for elevernes taletid, og hvordan sammensættes eleverne i grupper?

De seks metoder åbner for gode muligheder men ibrugtagningen ledsages af en del anbefalinger der turde være indlysende for enhver lærer:

Det er vigtigt, at elevernes bidrag anvendes og bearbejdes på en måde, så eleverne oplever, at de bliver hørt og taget alvorligt. Dette vil have stor betydning for deres engagement, deltagelse samt trivsel, og det vil ligeledes have betydning for deres fremtidige bidrag.

Det er afgørende, at der ikke er nogen elevbidrag der favoriseres over andre, og at der i klassen er rum for alle meninger, også de mere kontroversielle.

Desuden er ikke alle metoderne ganske nyskabende. Således kan man eksempelvis finde flere metoder med lignende formål indenfor Cooperative Learning.

Hilde Ulvseth, Christina Jørgensen og Susan Tetler

Elevers engagement i undervisningen

Om metoder til inddragelse af alle elevers stemme

75 sider

Dafolo

Udgivet: 2017

Birte Strandby