… som barn i Tivolis veteranbiler: Det var ikke sikkert, at det var nødvendigt at dreje på rattet, men man måtte hellere gøre det for en sikkerheds skyld.

Er man lidt  interesseret i politik og måske især i, hvad der foregår i Skatteministeriet, så er Efter stormen et godt sted at begynde læsningen. Bogen er skrevet af Peter Loft, der har været embedsmand i centraladministrationen i mere end 30, og giver dels et spændende billede af, hvordan politik formes og dels nogle forklaringer på, hvorfor vejen fra vision til virkelighed kan blive rigtig lang og fuld af overraskelser, også selvom projektet er godt forberedt. 

Det handler om Helle Thorning-Schmidt eller rettere hendes mands skattesag, der fik afgørende betydning for forfatteren, og andre berømte og berygtede skattesager, blandt andet Spar Nord-sagen og den lidt mindre kendte om, hvorfor Ole Stavad blev æresmedlem af Mariager Handest Veteran Jernbane.

Med til beskrivelsen hører udviklingen i forholdet mellem embedsmænd og politikere. Tidligere var embedsmændene jurister og økonomer, mens de i dag oftere er politiske rådgivere. Det er ikke nødvendigvis en fordel, for hvor kommer så økonomi og jura ind i billedet? Denne problematik behandles i Hvem har ansvaret? fra 2016 skrevet af Peter Loft og Jørgen Rosted.

Måske er der nogen der husker skattereformen der introducerede grønne afgifter allerede i 1993. Skatteministeriet arbejdede intenst for at skabe fornuftige afgifter, der ikke samtidigt påvirkede virksomhedernes konkurrenceevne – og slutteligt resulterede det i en lovgivning

der på dette tidspunkt satte nye standarder for, hvor indviklet og kompliceret, det kan gøres.

En ærlig beretning om hårdt arbejde for en række skatteministre med mere eller mindre klarsyn. Her er god information om de sager, vi kun har set kort skitseret i medierne, og der er et historisk blik på Skatteministeriet og forholdet til Finansministeriet. Samtidigt er det en personlig beretning, men uden at det bliver for meget. I hvert fald krydres der med lettere indslag, som da forfatteren under sin karriere som departementschef vil demonstrere de nye hæve/sænkeborde i ministeriet og i stedet kommer til at aktivere overfaldsalarmen og dermed udløser en mindre invasion af motorcykelbetjente og en irettesættelse fra politikommissæren.

Efter stormen

Peter Loft

310 sider

Indblik

Udgivet: Oktober

Birte Strandby