Efter mørke er den sidste roman i trilogien der også omfatter Vent på mig Marie og Når solen står højest.

Anders og Marie er stadigt hovedrolleindehavere her under 2. verdenskrig, men deler pladsen med sønnen Carl der rejser til USA på flugt fra sin skæve beslutning om medlemsskab af Frikorps Danmark – og datteren Jenny der gifter sig og får en datter. Både Jenny og hendes mand er i modstandsbevægelsen. Det får konsekvenser, og Marie og Anders bliver nødt til at tage sig af barnebarnet, da forældrene forsvinder, den ene arresteres af tyskerne, den anden går under jorden.

Carl får plads på en gård i Pennsylvania. Han forelsker sig på rejsen til USA men kan ikke rigtigt glemme Dagmar, der smed ham på porten, da han sluttede sig til Frikorps Danmark.

Det er en stridens tid for de fire hovedpersoner, og for nogle slutter krigen ikke i maj 1945 men fortsætter urimeligt længe til efter romanens slutning i 1953.

Romanen er bedst, når Marie har synsvinklen, hun har evnen til at forundres – som da hun fortæller om den lille elev der i en tid hvor stof ikke er til at opdrive stiller i en smuk rød kjole med hvide manchetter: et omsyet Dannebrog, som barnets mor ikke forventer at få brug for igen.

Krigens indflydelse på hverdagen er overalt i rationeringen, knapheden og ydmygende lusetjek i skolen.

Hvis man kan leve sig ind i Marie eller måske føle med Jenny, er det en udmærket roman, men den skiller sig ikke markant ud fra andre romaner om mennesker i krigstid.

Pernille Juhl
387 sider
Juhls Forlag
Udgivet: 2015