Udgangspunktet er fire farverige plakater i A2 (42 x 59,6 cm) med de beskrevne tre taksonomier og en fjerde plakat der samler taksonomierne. De fire plakater er beregnet til ophængning i klassen. Taksonomien skal gøre det enkelt for eleven og læreren at nedbryde målene i overskuelige småbidder og sikre, at eleverne selv kan følge med i egen læringsproces. Formålet er naturligvis at tydeliggøre læreprocessen og muliggøre dybdelæring. Taksonomi betyder groft sagt prioritering af stof efter hvor meget selvstændigt tankearbejde, der skal bruges for at tackle opgaven.

De beskrevne taksonomier er: Bloom taksonomi, der er velkendt blandt lærere og jævnligt benyttet. Blooms taksonomi benytter sig af seks niveauer af læringsmål, hvor opfyldelse af det første er en forudsætning for at gå videre til det næste. For eksempel: Trin 1: Eleven kan finde tillægsord, Trin 2: Eleven kan give eksempler på tillægsord, Trin 3: Eleven kan anvende tillægsord i egen tekst. Bogen har en lang række verber her, der kan hjælpe læreren med at formulere opgaver på det rette niveau og således differentiere sin undervisning.

Solo-taksonomien (Structure of Observed Learning Outcomes, anmeldt på bogvægten.dk) har som del af sit formål at minimere angsten for at lave fejl. Tvivl og uvidenhed skal være ressourcer i klassen. På plakaten illustreres Solo-taksonomien med en sti op ad et bjerg, og fem børn befinder sig på forskelligt niveau på bjerget – og i læringen. Det understreges, at det ikke kun handler om en stæsen mod toppen men også om dybdelæring.

Desuden beskrives Marzanos taksonomi der i modsætning til Blooms taksonomi ikke har hierarkisk inddeling af læringsniveauerne, og det ene niveau er ikke en forudsætning for det andet.

Den øgede brug af taksonomier er udsprunget af danske elevers dårlige resultater i PISA-undersøgelserne, men forfatterne gør meget ud af at understrege, at taksonomierne aldrig må blive det eneste læringsredskab, og at de, når eleverne er kommet tilstrækkeligt langt, kan vise sig at blive overflødige.

Plakaterne letter forståelsen og giver både elever og lærere overblik over læringssituationen i klassen.

Dybdelæring med taksonomier – Differentiering og tydelig progression

Elisa Nadire Caeli og Anne Marie Vinther

Dybdelæring med taksonomier

Differentiering og tydelig progression

Vejledningshæfte til anvendelse af taksonomiplakater

47 sider

Dafolo

Udgivet: 2016

Birte Strandby