William er barn i Malawi. Hans barndom rummer både Gud og gammel magi og – som i andre barndomme, leg og skolegang.

Men nogle ting er anderledes: Der er kun to radiokanaler begge styret af regeringen. Der er strøm i nogle større byer men hyppige strømsvigt, og det er problematisk, at folk fælder træer, fordi de ikke har elektricitet til madlavning: Uden træer forårsager regnen oversvømmelser, som skyller jorden væk og tilstopper dæmningerne, så turbinerne går i stå.

William begynder derfor at bygge sin egen vindmølle, der kan skabe strøm til familien. Det er hårdt arbejde at skaffe hver enkelt del og stykke såvel vindmølle som generator sammen af en cykeldynamo, PVC-rør, ølkapsler og en cykelkæde, der hopper af i stormvejr.

Samtidigt kompliceres tilværelsen af, at skolegangen koster penge, og William må snige sig ind til undervisningen. Han oplever, at Malawis Præsident Banda afholder det første valg i 30 år, og trods hans håndlangeres demonstrationer – de stiller med tomme kister og truer med at fylde dem med de borgere, der ikke støtter præsidenten – vælges en ny præsident, der sælger landets afgrøder til Kenya og derved fremprovokerer hungersnød.

William har alle odds imod sig, men fortsætter sit projekt, og det ender med et gennembrud, der åbner hele verden for ham – og for andre afrikanere.

Det er sjældent at opleve en selvbiografi fra Afrika, og den får fint formidlet, hvordan det er at leve i et land, hvor en dårlig regering har direkte indflydelse på borgernes tryghed og opfyldelse af de mest basale behov. Overbevisende fortælling om store ambitioner i en anden verden.

William Kamkwamba og Bryan Mealer

Oversat af Bente Kastberg

394 sider

Udgivet 22.09.2010

Birte Strandby