Trine Marlene Midtgaard udsender hermed sin første digtsamling.

Hun har samlet i alt 20 små digte, hvoraf flere er ret korte. Et er oven i købet ultrakort: En mor, et navletræk.

Dette kan udmærket sige noget om flere af digtene, som er koncentreret om de nære ting og de tætte familiebånd, især mormoren og delvis morfaren dukker ofte op. Det synes som om vi er tilbage i barndommen og de stærke indtryk fra den tid, som iagttages med et voksent blik.

Samlingens titel: Det orange rum henviser til både solsortens næb, men også til et reelt stort og tomt rum, som menneskene færdes i. Orange kan ses som en metafor for et liv midt mellem rød og gul, hvor jeg’et befinder sig.

Flere af digtene skildrer små episoder. Nogle digte er ganske virkelighedstro, hvorimod andre som for eksempel onsdagsdigtet begynder med en reel begivenhed og slutter med et brud: Om onsdagen/gik mormor og jeg/på torvet, købte oste/køen var lang/lugtede af fisk og/ andre fremmede, om onsdagen/gik vi tilbage,/ ad stille og langstrakte/ fortove,  om onsdagen / satte mormor krogen til himlen/ på klem.

Hos andre sker det modsatte f.eks. i digtet: Nogle gange boede/angsten inde midt i rødgrøden… og så videre ind i den virkelige verden.

Det er et nydeligt og pænt forsøg med en vis sammenhæng, centreret om digterens egen barndomsverden, men lidt flere digte ville have gjort det lettere at se en udvikling i forløbet. Dette kommer måske i en anden samling, hvor temaet bliver ungdom og voksenliv?

Midtgaard, Trine Marlene

mellemgaard, 2013

43 sider