Klassesamfundet er vendt tilbage, og den stigende ulighed der skabte Occupy Wall Street og som er blevet diskuteret til stadighed af Giddens, Bauman, Zizek kan nu også dokumenteres i Danmark.

Som Harry Wallop bemærker i sin bog Consumed om det engelske klassesamfund, så har begrebet klasse ændret sig. I Det danske klassesamfund tager forfatterne udgangspunkt i en revideret udgave af Socialforskningsinstituttets femdelte udgave fra 1960, men baserer inddelingen på indtjening og uddannelse. Ud fra denne inddeling kan man så afgøre, at ikke mindre end 47 % af den danske befolkning hører til arbejderklassen – faglærte og ufaglærte. Det er en af bogens teser, at man overser arbejderklassen og i høj grad fokuserer på underklassen i medierne.

Og det er en anden af bogens teser, at den øgede ulighed har gjort, at meningsdannere og beslutningstagere i stigende grad lever i en anden virkelighed end det store flertal i befolkningen: De ser sig rundt i deres sociale miljø, og beslutter at sådan ser verden ud. Det fremgik eksempelvis ved indgrebet i efterlønnen, der mediemæssigt flød over af golfspillende læger på efterløn, mens 83 % af efterlønnerne faktisk er faglærte og ufaglærte, der i noget omfang stadigt hænger på tunge løft og dårligt fysisk arbejdsmiljø.

Hvad angår uddannelse, så er der flere der får en ungdomsuddannelse nu end for 15 år siden, men skønt uddannelsessystemet er blevet mere tilgængeligt, er der stadig 42% af underklassens børn der ikke har en ungdomsuddannelse, når de fylder 25. I bogen dokumenteres den økonomiske og den kulturelle arvs betydning, og der er flere eksempler på, hvordan uddannelsessystemet favoriserer børn fra akademikerhjem.

Det er forfatternes anbefaling at opfatte Danmark som et videns- og produktionssamfund og indrette skolen herefter. Som Lars Olsen også skriver i Uddannelse for de mange – Opskrift på en kulturrevolution fra 2011, så er det vigtigt, at skolen fastholdes som samlende for alle samfundslag.

Meget af den her dokumenterede information havde vi nok en formodning om i forvejen, men der er også overraskelser og under alle omstændigheder grund og oplæg til nytænkning af skole-, bolig- og fordelingspolitik.

Lars Olsen, Niels Ploug, Lars Andersen, Jonas Schytz Juul

147 sider

Gyldendal

Udgivet: 2012