Det, han følte nu, når han sad og så på sin kone, mens hun fortalte, og han ikke hørte en skid af det, hun sagde, måtte være kærlighed.

En gammel kvinde, en panisk mor tilkalder sine fire børn, fordi det femte barn, det adopterede, er forsvundet. Igen. På trods af manglende lyst, arbejde og familieliv kommer de fire søskende til Jylland, til moren der bebor den store gård, der er børnenes barndomshjem.

John er forsvundet. Det har han været før. I det hele taget har hans liv altid været en lille smule mere dramtisk end resten af familiens. John var anderledes, mere temperamentsfuld, og han gjorde sommetider sære ting, som for eksempel at forsvinde i perioder. Moren har altid følt et stort ansvar for ham, måske fordi han er adoptivbarn, eller måske af andre grunde. De fire søskende skiftes til at være irriterede på moren og på John. De har allesammen deres at slås med, og de har måttet give afkald for at komme over til moren. Og da de først er samlet, dukker tankerne om en tidligere sommer op, en sommer der endte med et dødsfald.

Skønt de fire søskende ikke har mødtes længe, finder de ret hurtigt tilbage til barndommens roller og magtfordeling. Med morens hjælp bliver det også klart, hvordan Johns far døde, og hvorfor John måske har tabt livsgnisten.

Synsvinklerne følger på skift de fire søskende, og langsomt belyses familiebilledet for læseren. Tilbageblik er holdt i datid, mens de fire søskendes møde i 2016 fortælles i nutid. Således bliver romanen nærværende og vedkommende, når der åbnes for familiehemmelighederne.

Det bliver mellem os

Anita Albers

257 sider

Brændpunkt

Udgivet: 2021

Birte Strandby